Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Statsminister Erna Solberg og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde har i dag møtt deltakere fra Viking Sky-redningsaksjonen. – Alle gjorde sitt beste og de gjorde det sammen. Ressursene fant hverandre. Samvirket fungerte slik vi forventer at det skal fungere når en hendelse først inntreffer, sa samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i sin takketale til mannskapene. www.regjeringen.no/id2642575

Postet:
2019-04-24 15:21:10

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Justis- og beredskapsdepartementet