Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Den norske beredskapen er helt avhengig av de frivillige. I et brev fra samfunnssikkerhetsministeren oppfordres arbeidsgiverne til å gi ansatte fri når de kalles ut på oppdrag: www.regjeringen.no/id2642308

Postet:
2019-04-17 11:47:24

Delt innhold:
Brev om frivillige i redningstjenesten