Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Øvelse Nord er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse. Øvelsen arrangeres av Nord Universitet, og i år øvde deltakerne på den samme evakueringsmodellen som ble under brukt i redningsoperasjonen av cruiseskipet «Viking Sky». Omtrent 1 500 mennesker var involvert i øvelsen, som i tillegg til et bredt spekter av nød- og redningstjenester, også omfattet fem skip og et større antall helikoptre.

Postet:
2019-04-30 14:58:30

Delt innhold:
Øvelse Nord 2019