Beta
Søket ga 1100 treff.

Jobber kontinuerleg med å handtere konsekvensane av «Hans». \n\nI dag er det bestemt at fristen for å spreie gjødsel i områda råka av flaumen vert utsett frå 1. september og til 1. oktober. \n\nTakk til alle som har teke kontakt og bedt meg endre denne regelen.

Har i dag hatt møte om tørke og flom med bondeorganisasjonene, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Norsk landbruksrådgivning, Nortura, Tine, Felleskjøpet Agri og enkelte statsforvaltere. \n\nDet var eit godt møte. Situasjonen med fôr er vanskelig i deler av landet. Alle gode krefter i jordbruket jobber sammen for å håndtere situasjonen best mulig. Det offentlige stiller også opp for å håndtere både flom og tørke. \n\nMange bønder opplever at det er vondt å stå i en situasjon med usikkerhet. Noe av det viktigste som ble sagt på møtet: -Det er helt normalt å ha det vanskelig i en unormal situasjon. Be om hjelp.

Eg har i dag saman med samferdselsministeren varsla at det i statsbudsjettet for 2024 vil ligge inne løyving til oppstart av vegprosjektet E134 Røldal - Seljestad. \n\nProsjektet vil både kutte reisetid mellom aust og vest, kutte drivstofforbruk og gjera vegen meir vintersikker. \n\nMange lokalt har gjort ein god jobb for prosjektet - så kjekt å feire litt saman med både ordføraren i Etne, ordføraren i Vindafjord, stortingsrepresentant Lisa Marie Ness Klungland og mange fleire. 🇳🇴🍀🌹\n\nReaksjonane frå opposisjonen spriker: FrP gir 😀 og Venstre gir ☹️

Har i dag opna landbruksmessa Agrisjå i Stjørdal. \n\nLandbruksmesse er rock n roll og viser kva matproduksjon er: Teknologi, kunnskap, folk og biologi. \n\nMykje trivelege folk og god stemning heile dagen. \n\nBodskapet mitt under opninga var at politikk betyr mykje for matproduksjonen. Det er få politiske felt der skillet mellom regjeringa og H/Frp sin politikk er større: Meråker brug, jordvern, beredskapslagring og jordbruksoppgjer er døme på saker me seier ja og H/Frp seier nei. \n\nOg så er det etter dagen i dag ingen tvil hos meg om at Eli Arnstad er ein suveren ordførar for Stjørdal kommune.

Dette er viktig. \n\nKjekt å vera landbruks- og matminister i ei regjering som forstår seg på viktigheten av matberedskap. \n\nI dei 8 åra i opposisjon var det få ting som provoserte meg meir enn Høgre si latterleggjering av beredskapslagring av korn.

Hadde med meg E24 på rundt på Arendalsuka. Når ein fotograf og journalist heng på over tid - så kan det bli sitat og bilete som er både gode og dårlige.

14 dager som landbruks- og matminister. \n\nDet har vore ei spesiell oppleving. Det har vore kjekt. Det har vore spanande. Det har vore krevjande. Det har vore intenst. \n\nVegen frå slottsplassen til fugleinfluensa og flaum var kort. Det som gleda meg var at eg på nøkkeloverrekkinga ikkje fekk spørsmål om kva ein liter melk kostar eller kva eg veit om landbruk. Det var direkte på med politiske spørsmål.\n\nEg føler eg har vore mykje på kontoret, men det er og blitt besøk til Innlandet, Buskerud, Østfold, Agder og Rogaland. Sterkt å møte bønder som er rammet av flom - kjekt å...

Seriestart i England. Tre minutt tok det å hente 15 poeng på Haaland. Tipper «Melk United» kommer til å bli ein suksess i Fantasy !

Stor ære å bli utnevnt til landbruks- og matminister 🍀🌹🚜

Ein kommentar om renter, inflasjon og den største politiske skillelinjen i norsk politikk: Den som går mellom Høgre sin retorikk og politikk.

Var på fotballkamp i går kveld mellom Orlando City og Chicago Fire. Enormt underholdende fotball og MLS (som serien i USA heter) må være en fantastisk plass for superstjerner å avslutte karrieren. \n\nDessverre ser vi nå en trend der flere og flere spillere velger Saudi Arabia. Det er trist og et tegn på både manglende moralsk kompass og grådighet. \n\nRonaldo fikk mye oppmerksomhet da han i siste EM under en pressekonferanse satte bort noen flasker Coca Cola. Han greidde å velge bort sukker, men greidde ikke like etterpå å velge bort et regime med sharialovgivning, menneskerettighetsbrudd og kvinneundertrykking. \n\nTilbake til...

Når eg høyrer på gutta krutt i debatten om krav til kjønnsbalanse i styrerommene - så føler eg meg som ein litt moderne mann. \n\nEg er nemleg 100 % enig med regjeringa, NHO og LO at tiden er inne for krav om kjønnsbalanse i styra i dei litt større selskapa - og så utvider me det etterkvart. Det vil vera ein styrke for morgendagens norske næringsliv. \n\nGutta krutt har protestert kvar gong likestillinga har teke eit steg fram.

Dette bilete oppsummerer for meg vårsesjonen i Stortinget: \n\nGode, fortrolige og viktige samtaler på kontoret. Alt under blikket til Per Borten. Fortid, nåtid, framtid - og mykje kaffi. \n\nUkrainapakke, lakseskatt, revidert budsjett og jordbruksoppgjør er noen av tingene det er blitt snakket om.

Investeringene tek seg opp att. Bra for oss som vil ha auka aktivitet langs kysten og mest mogleg bærekraft inn i næringa.

Hører på politisk kvarter på NRK at Høyre snakker om prosessen rundt lakseskatt og Høyres innsats. \n\nNår de nå går ut med denne eventyrfortellingen om at Høyre var så konstruktive - så er det på tide å ta til motmæle: \n\nHøyre var ikke konstruktive i prosessen. De ramlet som tomme tønner om prosess og alternative modeller. \n\nEneste ønske jeg har registrerte fra Høyre var motstand mot bunnfradraget. De ville altså gi små og mellomstore selskap mer av skattebyrden mot tilsvarende lettelser for de største selskapene. Ellers har jeg etter måneder ikke identifisert hva Høyre ville utenom å være imot. \n\nUnderveis...

Høyre har varslet at de vil kutte 1,2 milliarder kroner i den inngåtte jordbruksavtalen. \n\nDet er alvorlig at Høyre ikke støtter opp om forhandlingsinstituttet og en avtale som er i tråd med de føringer Stortinget har gitt. \n\n- Vi trenger økt selvforsyning og styrket matberedskap i en urolig tid. \n\n- I en tid med kostnadsvekst vil gode jordbruksoppgjør holde prisveksten på mat nede. \n\nHøyre viser i begrunnelsen for sitt kutt til at Senterpartiet i 2015 foreslo å øke støtten til jordbruket utover avtalen. Det gjorde vi for å vise at den inngåtte avtalen ikke var i tråd med Stortingets klare...

Det er ein god ide å satse på vindkraft til havs. \n\nVi vil gjøre det på en måte som bidrar til å senke kraftprisene i Norge. Derfor vil vi bygge fra kabel fra møllene til land i Norge. Det har vi fått flertall for i dag. \n\nHøyre vil legge møllene midt på en ny utenlandskabel. Det vil gi mindre støttebehov for staten, men i steder velte regningen over på folk og næringsliv i Norge i form av høyere kraftpriser. Jeg trodde vi var enige om å ikke bygge flere utenlandskabler, men der er ikke Erna Solberg til å stoppe.\n\nVindkraft til...

Då er grunnrenteskatt på lakseoppdrett vedtatt av Stortinget. Overskudd frå sjøfasen på over 70 millioner kroner per selskap får 25 % grunnrenteskatt. \n\nMDG, H, SV, KrF og Frp stemte imot. \n\nDet har vore ein lang prosess. Mange har bidrege og den løysinga me landa på er vesentleg endra samanlikna med der ein starta med Solberg-regjeringa sin utredning av saken. \n\nEg meiner det er rett at ein del av verdiskapinga som kjem, mellom anna gjennom bruk av våre felles fjordar, skal gå til lokalsamfunna og fellesskapet. Dette må ein gjera på ein måte som ikkje skader utviklinga av næringa unødvendig. \n\nGrunnrenteskatt...

Gratulera med dagen frå Bryne! 🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Da me i frå 2014 til 2021 stod i kampen mot landbruksministrene Listhaug, Dale, Hoksrud og Bollestad var det fordi me meinte det var heilt nødvendig å auke bondens inntekt for å tette inntektsgapet til andre grupper. \n\nFor å ha eit levande landbruk i heile Norge som bidreg til trygg mat, busetnad og matberedskap er det naudsynt. \n\nÅrets jordbruksavtale tettar inntektsgap med 60 000 kroner. I fjor vart det tetta med 40 000 kroner. Det er ei slik opptrapping me har kjempa for - og no skjer det. \n\nSå er det ingen tvil om at økonomien er tøff på mange...

Laster...
Laster...