Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Eg har i dag saman med samferdselsministeren varsla at det i statsbudsjettet for 2024 vil ligge inne løyving til oppstart av vegprosjektet E134 Røldal - Seljestad. \n\nProsjektet vil både kutte reisetid mellom aust og vest, kutte drivstofforbruk og gjera vegen meir vintersikker. \n\nMange lokalt har gjort ein god jobb for prosjektet - så kjekt å feire litt saman med både ordføraren i Etne, ordføraren i Vindafjord, stortingsrepresentant Lisa Marie Ness Klungland og mange fleire. 🇳🇴🍀🌹\n\nReaksjonane frå opposisjonen spriker: FrP gir 😀 og Venstre gir ☹️

Postet:
2023-08-29 20:34:02

Delt innhold:
Photos from Geir Pollestad - Senterpartiet's post