Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Høyre har varslet at de vil kutte 1,2 milliarder kroner i den inngåtte jordbruksavtalen. \n\nDet er alvorlig at Høyre ikke støtter opp om forhandlingsinstituttet og en avtale som er i tråd med de føringer Stortinget har gitt. \n\n- Vi trenger økt selvforsyning og styrket matberedskap i en urolig tid. \n\n- I en tid med kostnadsvekst vil gode jordbruksoppgjør holde prisveksten på mat nede. \n\nHøyre viser i begrunnelsen for sitt kutt til at Senterpartiet i 2015 foreslo å øke støtten til jordbruket utover avtalen. Det gjorde vi for å vise at den inngåtte avtalen ikke var i tråd med Stortingets klare føring om lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper. Vi stemte likevel også i 2015 for den fremforhandlede avtalen slik vi har gjort hver gang det har vært inngått avtale i dette årtusenet. \n\nHøyre svikter jordbrukets rett til å forhandle. Høyre svikter norsk selvforsyning. \nHøyre svikter landbruket, bøndene og bygdene. \n\nHvordan kan Høyre sine representanter fra Rogaland være med på dette? Og vil Høyre stemme for eller mot den fremforhandlede avtalen?

Postet:
2023-06-05 12:01:37

Delt innhold:
Høyre har varslet at de vil kutte 1,2 milliarder kroner i den inngåtte jordbruksavtalen. \n\nDet er alvorlig at Høyre ikke støtter opp om forhandlingsinstituttet og en avtale som er i tråd med de føringer Stortinget har gitt. \n\n- Vi trenger økt selvforsyning og styrket matberedskap i en urolig tid. \n\n- I en tid med kostnadsvekst vil gode jordbruksoppgjør holde prisveksten på mat nede. \n\nHøyre viser i begrunnelsen for sitt kutt til at Senterpartiet i 2015 foreslo å øke støtten til jordbruket utover avtalen. Det gjorde vi for å vise at den inngåtte avtalen ikke var i tråd med Stortingets klare føring om lik inntektsutvikling for bønder som for andre grupper. Vi stemte likevel også i 2015 for den fremforhandlede avtalen slik vi har gjort hver gang det har vært inngått avtale i dette årtusenet. \n\nHøyre svikter jordbrukets rett til å forhandle. Høyre svikter norsk selvforsyning. \nHøyre svikter landbruket, bøndene og bygdene. \n\nHvordan kan Høyre sine representanter fra Rogaland være med på dette? Og vil Høyre stemme for eller mot den fremforhandlede avtalen?