Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Jobber kontinuerleg med å handtere konsekvensane av «Hans». \n\nI dag er det bestemt at fristen for å spreie gjødsel i områda råka av flaumen vert utsett frå 1. september og til 1. oktober. \n\nTakk til alle som har teke kontakt og bedt meg endre denne regelen.

Postet:
2023-08-31 23:30:01