Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Da me i frå 2014 til 2021 stod i kampen mot landbruksministrene Listhaug, Dale, Hoksrud og Bollestad var det fordi me meinte det var heilt nødvendig å auke bondens inntekt for å tette inntektsgapet til andre grupper. \n\nFor å ha eit levande landbruk i heile Norge som bidreg til trygg mat, busetnad og matberedskap er det naudsynt. \n\nÅrets jordbruksavtale tettar inntektsgap med 60 000 kroner. I fjor vart det tetta med 40 000 kroner. Det er ei slik opptrapping me har kjempa for - og no skjer det. \n\nSå er det ingen tvil om at økonomien er tøff på mange gårder og det er krevjande å få råd til investeringar. Difor er det viktig å halde fram kursen i fleire år. \n\nBondelaget og regjeringa har kome fram til det som er det beste oppgjøret i mi levetid.

Postet:
2023-05-16 14:25:27

Delt innhold:
Da me i frå 2014 til 2021 stod i kampen mot landbruksministrene Listhaug, Dale, Hoksrud og Bollestad var det fordi me meinte det var heilt nødvendig å auke bondens inntekt for å tette inntektsgapet til andre grupper. \n\nFor å ha eit levande landbruk i heile Norge som bidreg til trygg mat, busetnad og matberedskap er det naudsynt. \n\nÅrets jordbruksavtale tettar inntektsgap med 60 000 kroner. I fjor vart det tetta med 40 000 kroner. Det er ei slik opptrapping me har kjempa for - og no skjer det. \n\nSå er det ingen tvil om at økonomien er tøff på mange gårder og det er krevjande å få råd til investeringar. Difor er det viktig å halde fram kursen i fleire år. \n\nBondelaget og regjeringa har kome fram til det som er det beste oppgjøret i mi levetid.