Beta
Søket ga 590 treff.
Karin Andersen
2021-09-07 09:00:20

Internasjonal solidaritet! ❤️💚 Retten til asyl må være reell og flyktningene må beskyttes fra de umenneskelige forhold de i dag lever under. SV mener at vi kan, og må gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære krisa som foregår ved Europas yttergrenser. I en ny regjering vil SV være garantisten for å stille krav om solidaritet med mennesker på flukt og for at Norge skal ta en større del av vårt felles ansvar for den humanitære katastrofen som utspiller seg ved våre yttergrenser. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Audun Lysbakken
2021-09-06 21:11:40

En uke igjen, folkens! Nå gjelder det. Stem for miljø, rettferdighet og rødgrønn regjering 👍 #fordemange

Audun Lysbakken
2021-09-06 21:03:55

Mange lurer på dette nå, så jeg skrev noen ord jeg gjerne vil dele med deg som er i tvil. #fordemange 1/3

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-06 20:25:35

Vi kan få en ny regjering med en ny retning, for klima og rettferdighet. Høres det bra ut? Stem SV ❤💚 #fordemange #stemsv

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-06 10:48:31

Høyresida sier de har kutta skattene til vanlige folk. Men egentlig er det de aller rikeste på toppen som har fått de store summene. #stemsv #fordemange #politikk #valg #valg2021 Følg gjerne @kariekaski her på insta!

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-06 07:31:02

🦷🦷🦷 Selvfølgelig er tennene en del av kroppen! I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. 🦷🦷🦷 I dag er det en uke igjen til valgdagen! Har du forhåndsstemt? #tannhelse #tannlege #stemsv #fordemange

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-05 22:03:17

Selvfølgelig er tennene en del av kroppen! I dag gruer mange seg til å gå til tannlegen, ikke bare av frykt for hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn å gå til legen. #tannhelse #tannlege #stemsv #fordemange

Karin Andersen
2021-09-05 18:24:16

RT @stineakre: Ulike mennesker - like muligheter! var SVs slagord fra 2011-2015. Jeg liker det godt! Det viser at vi er ulike, vanlige eller uvanlige - men det er hvilke muligheter vi har som må være like! #fordemange @SVparti @InnlandetSV https://t.co/gly3BTvHgK

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-09-05 16:49:10

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-09-05 16:49:10

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Karin Andersen
2021-09-05 16:00:38

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Karin Andersen
2021-09-05 12:00:25

SV er best på kommuneøkonomi! ❤️💚 God skole og godeldreomsorg er avhengig av god kommuneøkonomi. Derfor er SV best på å styrke kommunene. Både kommunene og fylkene trenger mer penger til skole, omsorg, kultur og næringsutvikling. Og vi må tette hullene i velferdsstaten. SV vil ha gratis SFO, økt grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten, tannhelsereform og bedre hjelp til familier i krise. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-04 19:53:19

La fjordene leve! Norge må forby dumping av gruveavfall i våre reine og verdifulle fjorder. #fordemange #stemsv

Audun Lysbakken
2021-09-04 18:13:32

SV er mot tvangsekteskap - både mellom folk og fylker. Finnmarkingene skal få bestemme selv over sin egen framtid! @amybroxwebber og jeg bød på kake i Kirkenes i dag, pent skåret opp mellom Troms og Finnmark. #fordemange

Audun Lysbakken
2021-09-04 18:08:38

Bor du i Akershus? Nå trenger vi deg! Du kan få @kirstibergsto som din representant på tinget - en utrettelig stemme for sosial rettferdighet, damer og miljø. Målingene viser dessuten at vi bare mangler noen få stemmer på å få inn @haitham_elnoush også, han kommer til å bli en viktig talsmann for både folk i Akershus og internasjonal solidaritet. Hjelp oss med mobiliseringen den siste uken, snakk med en venn eller ti! #fordemange

Karin Andersen
2021-09-04 09:00:15

Et rettferdig grønt skifte! ❤️💚 Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. SV har en plan for et rettferdig grønt skifte, med klimakutt, og flere arbeidsplasser – med Hedmark i førersetet. Staten må avlaste risiko og investeringer for bedrifter som skal skape arbeidsplasser på de fornybare naturressursene våre og gjenbruke ressurser. Og det er her i Hedmark arbeidsplassene skal skapes. Nå haster det å flytte grønn omstilling fra ord til handling. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-04 07:30:19

Norge må ha en plan for å løse klimakrisen! SV har lagt fram en slik plan, hvor vi viser hvordan klimagassutslippene kan reduseres med 70 % innen 2030. Tiltak for tiltak, tonn for tonn. Vi har en plan, og med din stemme kan vi få kraft til å gjennomføre den! ❤️💚 #fordemange #stemsv #klima #miljø #politikk #valg2021

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-03 20:37:05

Skatter og avgifter gjør at vi har råd til fellesgoder som skoler, sykehus, veier, jernbane, forsvar, og alle andre oppgaver som vi finansierer i fellesskap. Høyresiden påstår at de store skattekuttene til formue og arv skal føre til at det skapes flere arbeidsplasser, men regjeringen har fortsatt ikke kunnet dokumentere at skattekutt fører til vekst. Men hvorfor er formueskatten viktig? #fordemange

Sosialistisk Venstreparti
2021-09-03 15:34:49

SV vil ha ha gratis skolefritidsordning i hele landet! Alle barn fortjener en god og trygg oppvekst med venner, lek og læring – uansett hva foreldrene tjener eller hvor i landet de bor! ❤💚 #fordemange #stemsv

Audun Lysbakken
2021-09-02 17:18:42

Når oljevirksomheten trappes ned skal jobbene trygges med nye grønne oppgaver! @ingrid_fiskaa og jeg besøkte klubbleder Erlend Nygård på Rosenberg i Stavanger. Et rettferdig grønt skifte med arbeid til alle er vårt mål. Rettferdig grønt skifte handler også om å verne natur, matjord og å lytte til folk. Så vi tok turen til Kvernaland på Jæren for å støtte bygdefolket som kjemper mot nedbygging av lokalt beiteland og friluftsområder. #fordemange

Laster...
Laster...