Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Skatter og avgifter gjør at vi har råd til fellesgoder som skoler, sykehus, veier, jernbane, forsvar, og alle andre oppgaver som vi finansierer i fellesskap. Høyresiden påstår at de store skattekuttene til formue og arv skal føre til at det skapes flere arbeidsplasser, men regjeringen har fortsatt ikke kunnet dokumentere at skattekutt fører til vekst. Men hvorfor er formueskatten viktig? #fordemange

Emneknagger:

Postet:
2021-09-03 20:37:05