Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
SV er best på kommuneøkonomi! ❤️💚 God skole og godeldreomsorg er avhengig av god kommuneøkonomi. Derfor er SV best på å styrke kommunene. Både kommunene og fylkene trenger mer penger til skole, omsorg, kultur og næringsutvikling. Og vi må tette hullene i velferdsstaten. SV vil ha gratis SFO, økt grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten, tannhelsereform og bedre hjelp til familier i krise. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Emneknagger:

Postet:
2021-09-05 12:00:25

Delt innhold:
SV er best på kommuneøkonomi! ❤️💚 God skole og godeldreomsorg er avhengig av god kommuneøkonomi. Derfor er SV best på å styrke kommunene. Både kommunene og fylkene trenger mer penger til skole, omsorg, kultur og næringsutvikling. Og vi må tette hullene i velferdsstaten. SV vil ha gratis SFO, økt grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten, tannhelsereform og bedre hjelp til familier i krise. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV