Beta
Søket ga 961 treff.
Sosialistisk Venstreparti
2022-05-22 12:56:36

I dag er det den internasjonale dagen for biologisk mangfold. Over hele verden trues mangfoldet i naturen av arealødeleggelser, forurensing og klimaforandringer. Vi må være en del av løsningen. SV vil ha en ny politikk som sikrer naturen. Tapet av naturmangfold truer hele vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Vi vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. #biodiversityday

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-20 20:03:00

Barn skal ikke straffes for det foreldrene har gjort! Når foreldre gjør noe feil, skal ikke barna måtte lide for det. Enig?

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-20 11:39:00

Fungerende leder Kirsti Bergstø sin tale til Landsstyret!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-19 16:22:17

Nå er en ny episode av «på tinget» ute!🎙 Vi har med oss Freddy Øvstegård som snakker blant annet om SFO, studenter, klasseskille, og svarer på mange av deres spørsmål! Lytt nå!❤️💚

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-18 20:00:19

Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i. 💸🤔 Helt vanlige folk, med helt vanlige inntekter sliter med å komme seg inn på boligmarkedet flere og flere steder i Norge. 🏢🏡🏘 Slik kan vi ikke ha det. Nå må vi ta tilbake kontrollen over boligmarkedet! ❤️💚

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-17 08:08:40

🇳🇴 HURRA! 🇳🇴 I dag feirer vi frihet og demokrati, i en tid hvor det er viktigere enn noensinne! Gratulerer med dagen! ❤️🇳🇴💚

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-16 09:33:13

SV har sørget for at det blir gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i Norge! Slik sikrer vi at alle barn kan være med på leken, og at familier over hele landet sparer store summer. Neste steg i denne store reformen blir ikke bare å utvide gratistilbudet trinn for trinn, det blir også å forbedre innholdet. På Jåtten i Stavanger er de godt i gang!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-15 19:21:35

Vi vil kutte klimautsleppa og gjere Noreg klar til livet etter fossilalderen. Vi vil kutte unødige og dyre motorvegprosjekt og oljesubsidiar!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-15 10:36:50

Nakba betyr katastrofe på arabisk. Dagen markerer starten på Israels overgrep mot det palestinske folket. Nakba-dagen markeres hvert år fordi katastrofen for palestinerne aldri har tatt slutt.

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-14 20:21:01

Regjeringa føreslår å kutta 4 milliardar kroner til verdas fattigaste. Det skjer på det verst tenkelege tidspunktet: To år med pandemi har forsterka forskjellskrisa og sendt millionar av menneske ned i ekstrem fattigdom. På toppen av dette har krigen i Ukraina skapt ei global matvarekrise. Sjølvsagt skal ikkje verda sine fattige betale for Putin sin krig! Regjeringa sine kutt i bistanden er ikkje vegen å gå mot ei meir solidarisk verd.

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-13 19:39:28

Nå blir det flertall for å sette ned en kommisjon som skal undersøke hvorfor forekomsten av voldtekt er høy i Norge, hvorfor så mange voldtekter blir henlagt og komme med oppdatert kunnskap. Nesten én av ti kvinner oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet. Alt for ofte blir man møtt med fordommer og myter. Vi vil bedre rettsikkerheten til voldtektsutsatte. Vi trenger flere verktøy og et systematisk arbeid for å forhindre og forebygge at voldtekter skjer!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-13 15:11:52

Nå utfordrer vi matmakta! 🥳 Gjennomslag på Stortinget i dag for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen. 🍞🥕🧀🥚🥦🍎

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-13 12:05:37

Nå utfordrer vi matmakta! I Norge har vi få aktører, høye matvarepriser og dårlig utvalg. Konkurransen er for dårlig. I dag ble det klart at vi samler et flertall for å starte arbeidet med å rigge om systemet!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-12 15:33:20

Budsjettet tek Noreg i feil retning! Ein kuttar i velferd, kuttar til dei fattigaste, kuttar på klimatiltak. SV vil ha eit grønare og meir rettferdig budsjett!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-12 11:50:29

Vedum sitt nye budsjett aukar ulikskapen, kuttar i velferd og kuttar i klima. Det er ikkje rart folk vert skuffa. SV vil ha eit budsjett som er grønare og meir rettferdig! Vi kan skaffe økonomisk handlingsrom ved å gjere skattepolitikken meir rettferdig og ved å kutte unødige og dyre motorvegprosjekt og oljesubsidiar. Vi vil styrke velferda, ikkje kutte den, auke barnetrygda, styrke sosialhjelp og bustøtte. Og vi vil kutte klimautsleppa og gjere Noreg klar til livet etter fossilalderen. Og sjølvsagt skal ikkje verda sine fattige betale for Putin sin krig! Regjeringa sine kutt i bistanden er ikkje vegen å gå...

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-12 08:15:16

Vi gratulerer med den internasjonale sjukepleiardagen! Helsevesenet er under press og vi brukar dagen i dag til å setje fokus på den enormt viktige jobben som blir gjort i helsevesenet, kvar einaste dag, året rundt!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-10 11:21:41

Matprisene øker og matvaregigantene tjener stadig mer penger. Det kan ikke være slik at noen få mektige aktører kan ta seg til rette. Nå må vi rigge om systemet så bøndene, produsentene og kundene sitter igjen med mer av kaka!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-09 20:22:29

Det kan ikke være slik at noen få mektige aktører kan ta seg til rette på bekostning av bøndene, produsentene og kundene!

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-08 20:33:41

Vi må komme oss ut av bruk-og-kast-samfunnet!\nDerfor vil vi:\n🛠 Lovfeste retten til reparasjon\n🍾 Øke panten og innføre flere panteordninger\n♻️ Gjøre det billigere å gjenbruke enn å kaste

Sosialistisk Venstreparti
2022-05-08 08:01:07

I dag feirer vi at Norge ble frigjort fra okkupasjon. Mens det raser en ulovlig angrepskrig et annet sted i Europa minnes vi viktigheten av frihet, demokrati og menneskeverd. Krig er forakt for liv.

Laster...
Laster...