Beta
Søket ga 814 treff.
Sosialistisk Venstreparti
2021-11-29 21:05:54

Nå har SV sørga for at Norge får et rødgrønt budsjett! 🥳 SV sikrer at budsjettet har en bedre sosial profil og kutter klimautslipp. Dette budsjettet rydder opp etter Erna Solbergs usosiale kutt og setter i gang våre to store velferdsreformer, gratis SFO og tannhelsereform. Det oppfyller vårt krav om større utslippskutt, setter grenser for oljen og øker de grønne investeringene. ❤💚 Vil du bli medlem? sv.no/bli-medlem

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-29 17:46:16

SV har inngått en avtale med Ap og Sp om et mer rettferdig og klimavennlig budsjett for neste år. I budsjettavtalen har SV flyttet på seks milliarder kroner, som sikrer at budsjettet har en bedre sosial profil og kutter klimautslipp. Dette budsjettet rydder opp etter Erna Solbergs usosiale kutt og setter i gang våre to store velferdsreformer, gratis SFO og tannhelsereform. Det oppfyller vårt krav om større utslippskutt, setter grenser for oljen og øker de grønne investeringene.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-29 17:44:26

SV har inngått en avtale med Ap og Sp om et mer rettferdig og klimavennlig budsjett for neste år. I budsjettavtalen har SV flyttet på seks milliarder kroner, som sikrer at budsjettet har en bedre sosial profil og kutter klimautslipp. Dette budsjettet rydder opp etter Erna Solbergs usosiale kutt og setter i gang våre to store velferdsreformer, gratis SFO og tannhelsereform. Det oppfyller vårt krav om større utslippskutt, setter grenser for oljen og øker de grønne investeringene.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-29 08:32:33

Det palestinske folk rammes fortsatt av Israels folkerettsstridige okkupasjonspolitikk. I dag er den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-25 10:00:39

Alle mennesker har rett på et liv fritt for overgrep og vold. Vold rammer jenter og kvinner, uavhengig av opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Kvinner over hele verden er utsatt for vold i hjemmet, og i flere land er det ikke engang forbudt. Barneekteskap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, menneskehandel og seksuell trakkasering er fortsatt omfattende. Vold mot kvinner et et samfunnsproblem, også i Norge. Derfor markerer vi FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-24 17:46:05

SV har vært opptatt av noen klare og enkle prioriteringer i budsjettforhandlingene. Det som trengs er kutt i klimagassutslippene og bygging av grønne næringer, mer rettferdig fordeling og nye skritt mot profitt i velferden. Vi er fortsatt ikke i mål, men vi jobber videre, for dette er så utrolig viktig for mange!

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-24 14:49:00

Vi vil at pengene skal gå til barna, ikke til profitt. Denne uken har private barnehager aksjonert. Det mener vi er feil og at det rammer uskyldige familier. SV vil endre lovverket slik at all offentlig støtte og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-23 10:41:57

Takk til Kim Friele og hennes uredde og krevende kamp for at alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. ❤️🏳️‍🌈

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-19 13:43:28

Et mer solidarisk, rettferdig og grønnere budsjett. Det er det vi forhandler om! 💪 Akkurat nå er det lange dager og kvelder, men vi håper det blir verdt det! 💚❤️

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-17 13:54:35

Fire bokstaver i loven avgjorde Tonjes sak. Nå SV fremmer SV et forslag om å endre loven. De fire bokstavene skal vekk. Det vil være viktig for å stoppe seksuell utnytting og misbruk av barn.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-16 11:09:32

Null hull i velferden! Vi setter av en milliard kroner i vårt budsjett for å starte arbeidet med å fylle det største hullet i velferdsstaten. ❤️🦷💚

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-15 13:44:59

I dag presenterer SV sitt alternative statsbudsjett, som er SVs grunnlag for forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er et budsjett med en tydelig retning, et tydelig prosjekt for forandring, for klima, velferd og rettferdighet. Forhandlingene starter i ettermiddag. Les om budsjettet, lenke i story.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-15 08:05:45

Alle barn må få være med på lek og læring! I dag starter budsjettforhandlingene. SV kommer til å jobbe for å få gratis skolefritidsordning i hele landet.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-09 20:00:34

Vi må aldri glemme fascismens grusomme konsekvenser og vi skal aldri slutte å kjempe mot høyreekstremisme og hat ✊❤️ I dag markeres Krystallnatten. Den 9. november 1938 innledet nazistene omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. 1400 synagoger ble brent ned, over 7 500 butikker ble vandalisert og hundrevis av jøder ble drept og arrestert.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-09 11:04:36

Vi har fått Ap/Sp-regjeringas forslag til statsbudsjett og det er for smått og for grått. Etter åtte år med Høyrestyre er forskjellene i Norge for store og klimagassutslippene for høye. Da trengs mer enn vi så fra regjeringa i går. Klimapolitikken og den grønne næringspolitikken må kraftig forsterkes! Forskjellene må ned gjennom et mer omfordelende skattesystem, vi må bygge ut og utvide velferden vår og reversere de usosiale og hårreisende kuttene Høyre sto for som rammer de med aller minst. Nå skal SV lese budsjettet fra Ap og Sp grundig, og så skal vi legge fram vårt eget alternative budsjett....

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-08 15:34:15

I dag la regjeringen frem sine endringer i budsjettet. Det er noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil. Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet. SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd!

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-04 11:27:06

@haltbrekken snakker om hva som skjer i Skottland og hvorfor det er så viktig.

Sosialistisk Venstreparti
2021-11-01 11:25:54

Vi må slutte å snakke om hva vi ikke skal gjøre og heller snakke om alt vi MÅ og KAN gjøre. Oljeletingen må stoppes og alle partier må legge fram sin plan for å nå klimamålene. Nå samles verdens ledere for å diskutere vår felles framtid og Norge må gå foran!

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-18 12:32:53

SVs nestleder @kirstibergsto blir leder for Stortingets arbeids- og sosialkomite! Hun får ansvar for å behandle viktige saker som et trygt og organisert arbeidsliv, et Nav som er tilpassa folk, at folk har lønn eller inntekt det går an å leve av og velferdsstatens grunnmur. ❤💚

Sosialistisk Venstreparti
2021-10-12 14:48:25

Arven etter Høyre er åtte år med skattekutt, velferdskutt, og utilstrekkelige klimakutt. Nå må vi sette i gang jobben med å gjøre Norge grønnere og mer rettferdig!

Laster...
Laster...