Beta
Søket ga 10 treff.
Karin Andersen
2021-09-11 09:00:50

Gratis SFO! ❤️💚 Gratis SFO skal sikre fellesskap med lek, fysisk aktivitet, kultur og et variert tilbud til alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, bakgrunn eller bosted. Blant Hedmarkskommunene er det nesten 2000,- forskjell på den billigste og dyreste SFO-plassen. Slik kan vi ikke ha det. SV vil innføre gratis SFO. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-10 15:00:08

Arbeid til alle! ❤️💚 Koronapandemien har sendt folk ut av norsk arbeidsliv. Ved inngangen til 2021 var 3253 personer registrert som arbeidsledige i Hedmark. En av våre viktigste politiske oppgaver i årene som kommer er å få folk tilbake i et trygt arbeidsliv preget av små lønnsforskjeller, sterke rettigheter og mer makt til lønnsarbeidere. Målsettingen må være arbeid til alle. SV vil ha sterke tiltak mot sosial dumping, avvikling av bemanningsbransjen og rett til heltid og kvalifiseringsprogrammer for de som står utenfor arbeidslivet. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-08 09:00:08

Vi vil satse på psykisk helse! ❤️💚 Norge står overfor en psykisk helsekrise, som har blitt dramatisk forverret under koronapandemien. Det haster å bygge opp psykiatritilbudet i hele landet. Men, god helsehjelp handler om mer enn døgnplasser og akutt hjelp. Det er nødvendig å skape gode lokalsamfunn hvor alle kan oppleve trygghet, og felles arenaer for mestring. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-07 15:01:08

Velferd til alle! ❤️💚 Forskjellene må ned. SV vil ha et sikkerhetsnett som tar deg imot når du har behov for hjelp. Da trenger vi en sterk velferdsstat og kommune som gjør hverdagen enklere. Det haster å stanse en utvikling hvor stadig flere vokser opp i fattige familier, samtidig som de rikeste drar i fra på toppen. SV vil sy sammen hullene i dagens sikkerhetsnett ved å øke bostøtta, barnetrygda og barnetillegget i uføretrygda, reversere Høyre-regjeringens usosiale kutt og bygge velferdsstaten slik at den kommer alle til gode. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange @iInnlandet SV

Karin Andersen
2021-09-07 09:00:20

Internasjonal solidaritet! ❤️💚 Retten til asyl må være reell og flyktningene må beskyttes fra de umenneskelige forhold de i dag lever under. SV mener at vi kan, og må gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære krisa som foregår ved Europas yttergrenser. I en ny regjering vil SV være garantisten for å stille krav om solidaritet med mennesker på flukt og for at Norge skal ta en større del av vårt felles ansvar for den humanitære katastrofen som utspiller seg ved våre yttergrenser. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-09-05 16:49:10

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-09-05 16:49:10

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Karin Andersen
2021-09-05 16:00:38

SV vil ha moderne og levende lokalsamfunn! ❤️💚 Gode lokalsamfunn må være moderne. De har bredbåndsdekning, tilgang til arbeidsplasser, tilgang til desentralisert utdanning og plass til mangfoldet, uavhengig av legning, etnisitet eller funksjonsevne. Stat, fylker og kommuner må sikre gode tjenester der folk bor. Da må de ha penger til det og til å skape og attraktive bomiljø og god næringsutvikling. Nå trengs en ny og aktiv distriktspolitikk som sikrer at folk og bedrifter har like gode muligheter som i sentrum. Det er ingen naturlov at distriktene utarmes og rammes av fraflytting, det er et resultat av politiske valg. Innlandet...

Karin Andersen
2021-09-05 12:00:25

SV er best på kommuneøkonomi! ❤️💚 God skole og godeldreomsorg er avhengig av god kommuneøkonomi. Derfor er SV best på å styrke kommunene. Både kommunene og fylkene trenger mer penger til skole, omsorg, kultur og næringsutvikling. Og vi må tette hullene i velferdsstaten. SV vil ha gratis SFO, økt grunnbemanning i helse- og omsorgstjenesten, tannhelsereform og bedre hjelp til familier i krise. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Karin Andersen
2021-09-04 09:00:15

Et rettferdig grønt skifte! ❤️💚 Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. SV har en plan for et rettferdig grønt skifte, med klimakutt, og flere arbeidsplasser – med Hedmark i førersetet. Staten må avlaste risiko og investeringer for bedrifter som skal skape arbeidsplasser på de fornybare naturressursene våre og gjenbruke ressurser. Og det er her i Hedmark arbeidsplassene skal skapes. Nå haster det å flytte grønn omstilling fra ord til handling. Les mer her: innlandet.sv.no/valg/hedmark/#kandidater #Hverdager #ForDeMange Innlandet SV

Laster...
Laster...