Beta
Søket ga 603 treff.

Frå 1. august vert det innført fleksibel kontantstøtte. Foreldre som vel å ikkje ha barnet sitt i barnehage, får 100 prosent kontantstøtte. Foreldre kan også velje at barnet går deltid i barnehagen. Dei kan då motta 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter kor mange timar opphald i barnehagen som er avtalt.

Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

24 menn i reservedrakter? Neida, dette er lagbilde av helsefagarbeidere i Trondheim kommune. Menn i helse er et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt rekruttering av menn til omsorgssektoren. I 2017 var det spredt til om lag 65 kommuner og 410 menn hadde fått tilbud om stilling som helserekrutt.

Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

Regjeringen vil gi lhbtiq-personer et sterkere vern mot diskriminering og hatkriminalitet. Nå sendes en utredning på høring, der det foreslås å ta inn kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Les mer: bit.ly/2KydYJJ

Takk for ei fantastisk #Pride-veke! Neste år skal Noreg arrangere IDAHOT for å vise verda at vi vil løfte LHBTIQ-personar sine rettar og mulegheiter til å leve frie liv og elske dei ein vil.

Regjeringen sender på høring en utredning der de foreslår å ta inn kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Dette blir et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe hatkriminalitet mot lhbtiq-personer!

Skal vi jobbe for bedre levekår og rettigheter, trenger vi også mer kunnskap. Derfor går regjeringen i gang med en ny landsomfattende levekårsundersøkelse for lhbtiq-personer. Denne skal gi oss oppdatert kunnskap om levekår og livssituasjon for skeive i Norge.

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til rundebordskonferanse om kjønnsbalanse i toppleiinga i næringslivet. Målet er å skape samarbeid, dialog og utveksling av gode erfaringar for å få fleire kvinnelege toppleiarar. Styreleiarar og toppleiarar frå privat sektor og frå organisasjonar er invitert til rundebordskonferansen. Deltakarane skal gi innspel til konkrete tiltak for å rekruttere flere kvinnelige toppledere. Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Berre to av ti toppleiarar i Noreg er kvinner. DNB er blant dei som prøver å snu trenden. Her kan du sjå Rune Bjerkes tre råd til andre. I morgon inviterer likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til rundebordsmøte med næringslivet om korleis vi kan få fleire kvinnelege leiarar i næringslivet. Du kan følgje møtet direkte på regjeringa.no eller her på Facebook. Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Holdningene overfor lhbtiq-personer har blitt noe bedre over tid. Men ennå grøsser 10 prosent av befolkningen ved tanken på homofile menn. Og 20 prosent av menn er negative til at homofile menn holder hender i offentligheten. Dette er utdaterte holdninger i 2018. Les mer her: bit.ly/2K8Ni23

Tenk deg at du flytter hjemmefra som 18-åring, og ikke har en mor eller far, eller andre voksenpersoner du kan ringe. Du er alene - om store og små beslutninger, om opp- og nedturer, om praktiske oppgaver. For mange unge i barnevernet er det sånn - når de blir 18 år står de på egne ben. I Stavanger kommune har de tiltaket Ungbo, som følger opp ungdommene også etter at de blir 18 år. Det gjør overgangen til voksenlivet enklere. https://www.nrk.no/rogaland/vil-halda-lenger-pa-barnevernsbarn-1.14091207

sitt framsidebilete
CORE Senter for likestillingsforskning

Det er litt flere kvinnelige toppledere i dag enn i 2014, men det går sakte fremover. Mannsdominansen i de 200 største selskapene i Norge er fortsatt stor. I dag lanserer vi ny utgave av CORE Topplederbarometer med nye, oppdaterte tall om kjønnsfordelingen på toppen av næringslivet: http://www.samfunnsforskning.no/core/aktuelt/nyheter/menn-dominerer-fortsatt-toppen-av-neringslivet.html

Skal du ha barn eller adoptere etter 1. juli i år? Då er det greit å vite at både du og den andre forelderen får 15 veker foreldrepermisjon + 16 veker på deling dersom de vel 100 % dekning. www.regjeringen.no/id2604651/

- At du er gut treng ikkje bety at du må bli bilmekanikar. Kva med å gjere som Per Arthur og Daniel og bli helsesøster (bror)? :) Bydel Frogner Bydel Gamle Oslo

Kripos

Til alle som jobber i skole og barnehage. Til helsesøstre, sykepleiere og leger. Kåre Svang har et stort ønske for for fremtiden som særlig gjelder dere.

- Vi feirer at det er 40 år siden likestillingsloven ble vedtatt. Modige kvinner har gått foran og brutt barrierer. Men vi har fortsatt uløste likestillingsutfordringer, som vold mot kvinner, kjønnsdelt arbeidsmarked og for få kvinnelige toppledere, sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Finansminister Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande, Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og gruppa Queendom var også med på feiringa.

Universell utforming handler om å skape et samfunn uten hindringer og upraktiske løsninger for alle. Det bidrar til at flere kan delta aktivt i arbeidslivet og i samfunnet. Dette var noe av budskapet til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, da hun åpnet konferansen Innovation for All 2018 på Design og arkitektur Norge. Les statsrådens innlegg: bit.ly/2JvBcPl

Laster...
Laster...