Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringen vil gi lhbtiq-personer et sterkere vern mot diskriminering og hatkriminalitet. Nå sendes en utredning på høring, der det foreslås å ta inn kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Les mer: bit.ly/2KydYJJ

Postet:
2018-07-04 15:00:01

Delt innhold:
Bilete på tidslina