Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Foreldre er dei viktigaste omsorgspersonane i barna sine liv. Derfor har regjeringa laga ein strategi for foreldrestøttande tiltak. Målet er at alle foreldre skal vite kvar dei kan få hjelp og støtte når dei møter på utfordringar. Les meir: bit.ly/2lOG7gF

Postet:
2018-07-18 20:00:00

Delt innhold:
Bilete på tidslina