Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringen sender på høring en utredning der de foreslår å ta inn kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet som nye diskrimineringsgrunnlag i straffelovens bestemmelser. Dette blir et viktig tiltak i arbeidet med å bekjempe hatkriminalitet mot lhbtiq-personer!

Postet:
2018-06-29 20:00:00