Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Skal vi jobbe for bedre levekår og rettigheter, trenger vi også mer kunnskap. Derfor går regjeringen i gang med en ny landsomfattende levekårsundersøkelse for lhbtiq-personer. Denne skal gi oss oppdatert kunnskap om levekår og livssituasjon for skeive i Norge.

Postet:
2018-06-28 20:00:01