Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Hvordan opplever mødre og fedre at de bidrar som foreldre? En ny undersøkelse Bufdir står bak, viser at mødre i større grad enn fedre mener at det er mest de selv som ivaretar barnet. Mens flere fedre enn mødre mener at begge foreldre bidrar like mye.

Postet:
2018-08-10 10:17:23

Delt innhold:
Bufdir - Oppvekst
Vår nye foreldreskapsundersøkelse viser at norske mødre mener de vet bedre enn far hva som er best for barnet.