Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til rundebordskonferanse om kjønnsbalanse i toppleiinga i næringslivet. Målet er å skape samarbeid, dialog og utveksling av gode erfaringar for å få fleire kvinnelege toppleiarar. Styreleiarar og toppleiarar frå privat sektor og frå organisasjonar er invitert til rundebordskonferansen. Deltakarane skal gi innspel til konkrete tiltak for å rekruttere flere kvinnelige toppledere. Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)

Postet:
2018-06-27 10:00:08

Delt innhold:
Rundebordskonferanse om kjønnsbalanse i toppledelsen i næringslivet