Person / Aktør:
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)
Barne- og likestillingsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Frå 1. august vert det innført fleksibel kontantstøtte. Foreldre som vel å ikkje ha barnet sitt i barnehage, får 100 prosent kontantstøtte. Foreldre kan også velje at barnet går deltid i barnehagen. Dei kan då motta 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter kor mange timar opphald i barnehagen som er avtalt.

Postet:
2018-07-30 19:30:00

Delt innhold:
Endringer for kontantstøtte 1. august 2018 - www.nav.no
Stortinget har vedtatt endringer i kontantstøtteordningen fra 1. august 2018.