Beta
Søket ga 381 treff.
Kristelig Folkeparti
2023-10-27 13:57:50

Ingen barn skal falle utenfor! KrF har i flere kommuner, blant annet Oslo, fått gjennomslag for å innføre et fritidskort så alle skal få ta del i fellesskapet som fritidsaktiviteter er ⚽️

Kristelig Folkeparti
2023-10-25 16:51:45

I dag har vi levert forslag om mobilforbud på alle skoler📵\n\nEn mobilfri skole bidrar til et bedre læringsmiljø, mindre mobbing og bedre presentasjoner blant elevene. \n\nUnesco-rapporten viser at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet og en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og elevers skoleprestasjoner. \n\nFN anbefaler at smarttelefoner fjernes fra skolen. \nBåde Frankrike og Nederland har innført nasjonale mobilforbud i skolen med dette som bakgrunn. \n\nNå er det på tide at vi gjør det samme!

Kristelig Folkeparti
2023-10-18 10:21:29

Denne uken kom en ny delrapport i evalueringen om seksårsreformen. Evalueringen viser det KrF har sagt lenge: Leken gikk tapt idet politikerne innførte skolestart for seksåringene😢 \n\nDen frie leken har fått mindre plass i skolen, det foregår mer bokstavlæring og læreren styrer mer av aktiviteten i klasserommet. Det er ikke bra for seksåringene våre, som også selv ønsker å leke mer i skoletiden ifølge rapporten⚽️\n\nTidlig skolestart har ikke faglig dekning❌ Tvert imot viser OECD til studier der barn som venter med skolestart til fylte syv år viser bedre leseforståelse og mer leseglede, sammenlignet med barn som starter tidligere. \n\nDet er...

Kristelig Folkeparti
2023-10-16 13:19:46

TikTok og Snapchat hører ikke hjemme i klasserommet❌ KrF mener det er på høy tid å innføre et nasjonalt mobilforbud i skolen💪 Resultatene av mobilfrie skoler er klare: Karakterene går opp, og mobbingen går ned💛 Er du enig? \n\nLes mer her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/76vmBW/mina-15-har-mobilforbud-paa-skolen-teit-aa-ta-den-fra-oss

Kristelig Folkeparti
2023-10-09 09:39:59

Olaugs reaksjon på statsbudsjettet💥\n\nRegjeringen kunne økt kontantstøtten, engangstønaden og barnetrygden — istedenfor må familiene fortsette å stå i en krevende situasjon for å få hverdagen til å gå opp

Kristelig Folkeparti
2023-09-22 09:50:16

I dag er pårørendedagen💛 Den usynlige omsorgen som gis fra familie og de nærmeste er uvurderlig og kan aldri telles i timer, kroner og øre. Men den bør anerkjennes og verdsettes i større grad enn i dag. \n\nOmsorgsytere skal ikke plasseres i skammekroken fordi de bryter med arbeidslinja, men tvert imot verdsettes fordi de prioriterer familielinjen. Mange opplever å måtte redusere sin arbeidsstilling for å kunne ta vare på sine nærmeste. Omsorgsspagaten fører til at flere pårørende faller helt ut av arbeidslivet. KrF vil innføre en pårørendestøtte, som gir anerkjennelse, valgfrihet og mulighet til å også stå lengre i jobb....

Kristelig Folkeparti
2023-09-12 15:58:06

Tusen takk til du som har stemt KrF og gitt oss din tillit💛 Din stemme til KrF i år har vært en stemme for mer lek og mindre skjerm i skolen, mer valgfrihet til familiene og en verdig eldreomsorg og trygge helsetjenester. Det vil merkes i mange av landets kommuner!\n\nTakk til alle KrF-ere som har stått på landet rundt med vafler og brosjyrer, i debatter og på stand. Takk til alle som har sagt ja til å stå på liste. Takk til KrFU for oppgang i hele landet i skolevalget. Takk til alle ansatte i organisasjonen, og takk til alle...

Kristelig Folkeparti
2023-09-11 10:12:16

Godt valg💛 Her kan du finne informasjon om hvordan du kan stemme: https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/stemme-pa-valgdagen/

Kristelig Folkeparti
2023-09-08 22:01:36

KrF vil gi deg tid til det viktigste! Se Olaugs appell som hun holdt på partilederdebatten her👇🏼 Stem KrF💛

Kristelig Folkeparti
2023-09-08 10:00:11

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 10👇

Kristelig Folkeparti
2023-09-08 09:27:47

KrF får 4,8% på fersk kommunemåling fra TV2🥳 \n\nVi lover å kjempe for mer valgfrihet til familiene, verdig eldreomsorg og skole med mer lek og mindre skjerm💪🏼 \n\nDet er stemmene på valgdagen som teller og i dag er siste frist for å forhåndsstemme! \n\nStem KrF💛

Kristelig Folkeparti
2023-09-07 15:38:03

KrF sier nei til elektrifisering av Melkøya! Å bygge ut karbonfangst- og lagring er en mye bedre løsning✅ \n\nÅ bruke store deler av den tilgjengelige kraften i Finnmark på å elektrifisere Melkøya vil gå utover befolkningen og industrien i nord❌ Prinsippet om at utslipper betaler er viktig. Nå sender regjeringen regningen Equinor burde betalt til folket i nord👎🏼 Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-09-07 10:15:21

KrF får 4,6% på kommunemåling fra Vårt Land💥 Nå gjelder det å huske å stemme innen mandag💛 Skal du stemme KrF?

Kristelig Folkeparti
2023-09-06 21:26:44

Olaug er klar for partilederdebatt på TV2💛 Følg med kl. 21:40🔥 Ønsk henne lykke til i kommentarfeltet👇🏼

Kristelig Folkeparti
2023-09-06 14:17:30

KrF krever kraftigere grep for familieøkonomien💪🏼 Vi er skuffer over at regjeringen ikke har valgt å prioritere de tiltakene vi vet hjelper, som barnetrygden, fritidskort, strømstøtte og momskutt❌ I KrFs alternative budsjett gjorde vi kraftige grep for å løfte familieøkonomien. Fordi vi prioriterte det viktigste først💛 Når prisene og renta øker skulle det bare mangle at regjeringen tar ansvar og kommer med tiltak som gjør at økonomien og hverdagen for folk kan gå rundt. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2023-09-06 10:00:12

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 9👇

Kristelig Folkeparti
2023-09-06 09:54:16

Det har noe å si hvem som bestemmer. Ønsker du å styrke, ikke svekke familienes valgfrihet, frivilligheten og verdibaserte organisasjoner?\nDa må du huske å stemme KrF dette valget!💛

Kristelig Folkeparti
2023-09-05 16:27:52

Resultatene av mobilfrie skoler er klare: Karakterene går opp, og mobbingen går ned📵 Det er på tide å ta grep!\n\nSærlig jentene opplever bedre karakterer og mindre mobbing når mobilbruken i skoletiden opphører. Det stemmer overens med forskningen som viser at sammenhengen mellom unges bruk av sosiale medier og dårligere psykisk helse er særlig sterk for jenter💛\n\nDette er altså noe så sjeldent som et gratis tilbud som er lett og ubyråkratisk å innføre, som resulterer i mindre mobbing og utenforskap, mer læring og mer fysisk aktivitet📵🏃‍♀️\n\nHvis vi vil at barna skal være til stede, lære godt, få seg venner og være...

Kristelig Folkeparti
2023-09-04 10:00:11

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 8👇

Kristelig Folkeparti
2023-09-01 10:00:14

Vurderer du å stemme KrF til høsten? Vi gir deg 10 gode grunner til hvorfor du skal gjøre det💛 Her er grunn nr 7👇

Laster...
Laster...