Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
I dag er pårørendedagen💛 Den usynlige omsorgen som gis fra familie og de nærmeste er uvurderlig og kan aldri telles i timer, kroner og øre. Men den bør anerkjennes og verdsettes i større grad enn i dag. \n\nOmsorgsytere skal ikke plasseres i skammekroken fordi de bryter med arbeidslinja, men tvert imot verdsettes fordi de prioriterer familielinjen. Mange opplever å måtte redusere sin arbeidsstilling for å kunne ta vare på sine nærmeste. Omsorgsspagaten fører til at flere pårørende faller helt ut av arbeidslivet. KrF vil innføre en pårørendestøtte, som gir anerkjennelse, valgfrihet og mulighet til å også stå lengre i jobb. \n\nDet tar tid å være pårørende, det krever noe av deg. Da skulle det bare mangle at samfunnet stiller opp for deg.

Postet:
2023-09-22 09:50:16