Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Resultatene av mobilfrie skoler er klare: Karakterene går opp, og mobbingen går ned📵 Det er på tide å ta grep!\n\nSærlig jentene opplever bedre karakterer og mindre mobbing når mobilbruken i skoletiden opphører. Det stemmer overens med forskningen som viser at sammenhengen mellom unges bruk av sosiale medier og dårligere psykisk helse er særlig sterk for jenter💛\n\nDette er altså noe så sjeldent som et gratis tilbud som er lett og ubyråkratisk å innføre, som resulterer i mindre mobbing og utenforskap, mer læring og mer fysisk aktivitet📵🏃‍♀️\n\nHvis vi vil at barna skal være til stede, lære godt, få seg venner og være fysisk aktive, er svaret enkelt: vi må holde smarttelefoner og sosiale medier unna skoletiden 🏫\n\nEnig?

Postet:
2023-09-05 16:27:52