Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Olaugs reaksjon på statsbudsjettet💥\n\nRegjeringen kunne økt kontantstøtten, engangstønaden og barnetrygden — istedenfor må familiene fortsette å stå i en krevende situasjon for å få hverdagen til å gå opp

Postet:
2023-10-09 09:39:59