Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
I dag har vi levert forslag om mobilforbud på alle skoler📵\n\nEn mobilfri skole bidrar til et bedre læringsmiljø, mindre mobbing og bedre presentasjoner blant elevene. \n\nUnesco-rapporten viser at mye skjermtid påvirker barns følelsesmessige stabilitet og en direkte sammenheng mellom mobilbruk på skolen og elevers skoleprestasjoner. \n\nFN anbefaler at smarttelefoner fjernes fra skolen. \nBåde Frankrike og Nederland har innført nasjonale mobilforbud i skolen med dette som bakgrunn. \n\nNå er det på tide at vi gjør det samme!

Postet:
2023-10-25 16:51:45