Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Ingen barn skal falle utenfor! KrF har i flere kommuner, blant annet Oslo, fått gjennomslag for å innføre et fritidskort så alle skal få ta del i fellesskapet som fritidsaktiviteter er ⚽️

Postet:
2023-10-27 13:57:50