Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Denne uken kom en ny delrapport i evalueringen om seksårsreformen. Evalueringen viser det KrF har sagt lenge: Leken gikk tapt idet politikerne innførte skolestart for seksåringene😢 \n\nDen frie leken har fått mindre plass i skolen, det foregår mer bokstavlæring og læreren styrer mer av aktiviteten i klasserommet. Det er ikke bra for seksåringene våre, som også selv ønsker å leke mer i skoletiden ifølge rapporten⚽️\n\nTidlig skolestart har ikke faglig dekning❌ Tvert imot viser OECD til studier der barn som venter med skolestart til fylte syv år viser bedre leseforståelse og mer leseglede, sammenlignet med barn som starter tidligere. \n\nDet er på tide med en skole på barnas premisser og erstatte førsteklasse med en førskoleklasse💛 Er du enig?\n\nHer kan du lese rapporten: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/2023/et-blikk-inn-i-forsteklasserommet/

Postet:
2023-10-18 10:21:29