Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Godt valg💛 Her kan du finne informasjon om hvordan du kan stemme: https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/stemme-pa-valgdagen/

Postet:
2023-09-11 10:12:16