Beta
Søket ga 1100 treff.

Bryne FK har levert ein solid sesong i OBOS-ligaen. Før siste serierunde er det framleis ein sjanse for kvalifisering til Eliteserien. Før sesongstart tenkte eg at 10.-12. plass var mest realistisk. \n\nEg har sjeldan fått så mykje kjeft som då eg var styreleiar i Bryne FK og me tilsette Kevin Knappen som trenar. Eg skal ikkje ta æra for det - men klapper no for dei som ga gode råd. Ikkje minst Roger Eskeland. Så veit me sjølvsagt ikkje korleis det hadde gått om me hadde valgt annleis. \n\nDet er et jamt og godt lag som står på for kvarandre...

Vi må gjøre det vi kan for å hindre at vi får afrikansk svinepest til Norge. Da må vi få bort villsvin, som også av miljømyndighetene er definert som en uønska art. \n\nJeg hadde med VG på tur til Kornsjø på grensen til Sverige. Les saken med litt senkede skuldre og godt humør. Ut fra tilbakemeldingene ser det ut som de fleste, unntatt Twitter, greier det. \n\nSå gleder jeg meg nå til å ta kurs og jegerprøve, slik at jeg neste gang får jakte på ekte. \n\nUansett viktig at folk får informasjon om hvorfor det er så avgjørende å få...

Tida går fort når man har det kjekt. Nok ei veke med møter, formaliteter, besøk og reiser er over. \n\nDenne veka starta måndag med besøk hjå den engelske ambassadøren for å sjå på pokalane til Manchester city. Ambassadøren var heldigvis Spurs fan. Etter eit kort stopp her gjekk turen vidare til Ås og besøk hjå NIBIO, Veterinærinstituttet og Nofima. \n\nTysdag gjekk turen til Østfold for å sjå på villsvinjakt. Kampen mot Afrikansk svinepest er prioritert. Lova her å ta jegerprøven, så då må eg vel det. \n\nOnsdag var det landbrukskonferanse på Bryne. Godt med ein kortreist dag - før turen...

Senterpartiet har lenge ment at tallgrunnlaget som er blitt brukt for å beskrive bonden sin inntekt ikke er godt nok. Det har alle i landbruket vært enige i. \n\nNå tar vi i 🍀 og 🌹 grep og foreslår konkrete endringer i dette tallgrunnlaget, slik at det bedre beskriver bondens økonomi.\n\nDet er kjekt å få lov å forbedre politikken i Norge.

Ein kjapp tur innom den britiske ambassaden - før turen går videre til Ås med besøk hos NIBIO, Veterinærinstituttet og Nofima. \n\nI dag kom det første snøfallet på Østlandet. Like overraskende som hvert eneste år.

Ein ost er ikkje berre ein ost. \n\nFredag vant Gangstad gårdsysteri med «Nidelven blå» prisen for verdas beste ost 2023. \n\nAldri før har så mange vore påmeldt i World Cheese Awards (WCA) Med ei deltaking på 4502 oster har årets Oste-VM sett rekord både i antall oster totalt, og ikkje minst nasjonalt. 293 oster har deltatt fra Norge, levert av 71 norske produsenter.\n\nDette norske osteeventyret handler om flinke folk som har hatt kunnskap og arbeidsvilje. Men det handler og om verdas beste melk og eit system som gjer det enklare å starte ysteri. \n\nDen norske landbruksmodellen sikrer for det fyrste...

Ei veke med mykje møter og lesing - men og tid til å møte:

Norsk seier i Oste-VM 🥳 Nidelven Blå fra Gangstad Gårdsysteri.

Klar for middag på slottet. Valgte traktor som transport i dag. Takk til sjåfør Marthe Bogstad - årets unge bonde 2023.

Mange bønder vart hardt råka av flaum og tørke i sommar. \n\nEg har sidan då gjort fleire endringar for å betre ordningane for produksjonssvikt. Målet er å avgrensa tapet for bøndene. \n\nI dag vart det varsla at maksimalbeløpet for gras og korn vert auka frå 900 000 til 1,8 millionar kroner for inneverande år.\n\nArbeidet med å justera ordninga med produksjonssvikt er med det ferdig. Det er avgrensa endringar for 2023. Vil jordbruket endra ordningane permanent er det noko dei må ta opp i forhandlingane om jordbruksoppgjeret til våren. \n\nSkader som fylgje av politikarar i åkeren vert ikkje dekka. \n\nFoto: Emilie...

Det blir mye møter. Ja det blir det.\n\nEn nokså vanlig tirsdag er forbi. Den var slik: \n\n0745 Dra på jobb. \n08.00 Kort prat i politisk ledelse. \n0830 Morgenmøte med departementet om mediebilde og aktuelle saker. \n09.00 Møte med ESA sin ledelse. \n10.00 Møte i departementet om saker som skal behandles i ukens regjeringskonferanse. \n10.30 Til Storo og landsstyremøte i Senterpartiet. \n13.30 Tilbake til departementet. \n14.00 Møte i Skogforum med aktører i skognæringen. \n16.00 Teams-intervju med svensk radio om villsvin. \n16.10 Ti minutter søvn på kontoret. \n16.30 Sp-møte med Norsk Bonde- og småbrukerlaget. \n18.00 Besøk Bjerke Travbane sammen med Kulturministeren. \n20.30...

Kamp mot villsvin og afrikansk svinepest. \n\nPå eit villsvinmøte i Aremark måndag kveld, la landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) fram ny politikk og styrking av vederlagsordninga for villsvin i Noreg.\n \nDet nye målet er at villsvinbestanden i Noreg skal utryddast.\n \n- Det viktigaste framover er at jegerane skyt enda fleire villsvin enn dei gjer i dag, og at grunneigarar som har villsvin legg enda betre til rette for effektiv jakt. Som strakstiltak vil eg styrkje Mattilsynet si vederlagsordning. Dette inneber meir pengar til jegerar som skyt villsvin og for dei som melder om daude, sjuke, påkøyrte villsvin. Som ei...

I dag har regjeringa stoppa planane om å bygge IKEA varehus på matjord i Vestby kommune. \n\nReint formelt har me innført eit førebels dele- og byggeforbod for å kunne vurdera utbygginga opp mot nasjonale føringer mellom anna om jordvern. \n\nDette skjer same dag som Riksrevisjonen la fram ein rapport med kritikk om at for mykje matjord vert bygd ned. Det er eg heilt samd med Riksrevisjonen i. Difor er det viktig at det er fastsett eit nytt mål for å hindre nedbygging av matjord. \n\nNorske kommunar har i sine planer 140 000 dekar matjord som dei vil bygge ned. Beskjeden...

På skogstur i Nannestad. Gode samtaler med næringa om skogens betydning for verdiskaping, klima og biologisk mangfold. Fikk for første gang felt et tre med hogstmaskin. Gleden overgår både øks og sag.

Kjekt med meir Rogalandsdialekt i regjeringa.

I dag har eg hatt med assistent på jobb. Lars likte seg godt i statsrådsstolen.

Eg trur Oslo har mykje å lære av Heskestad barnehage i Lund kommune. \n\nVis ungane kor maten kjem frå - framfor fy og forbod.

Kjekt med høgtideleg opning av Stortinget. \n\nEg fekk æra av å lese opp «Melding om rikets tilstand» på vegne av Kongen. (altså regjeringa)

På fredag hadde eg min fyrste tur på talerstolen i Stortinget som statsråd. Det var for å overlevere 9 kongelege proposisjoner. \n\nDenne neste veka vert ei viktig stortingsveke. Tysdag er det den høgtidelege opninga av Stortinget. Her skal eg lese opp «Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding». \n\nPå onsdag og torsdag er det trontaledebatt. \n\nFredag vert statsbudsjettet for 2024 lagt fram.

Summen av matjord som norske kommunar har planer om å bygge ned er for høg. Det heng ikkje i hop med det nasjonale målet for jordvern.

Laster...
Laster...