Person / Aktør:
Geir Pollestad - Senterpartiet
Geir Pollestad - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Summen av matjord som norske kommunar har planer om å bygge ned er for høg. Det heng ikkje i hop med det nasjonale målet for jordvern.

Postet:
2023-10-01 23:49:44

Delt innhold:
Summen av matjord som norske kommunar har planer om å bygge ned er for høg. Det heng ikkje i hop med det nasjonale målet for jordvern.