Beta
Søket ga 4695 treff.
Høyre
2023-12-31 15:00:11

Godt nyttår 🕺🎆

Høyre
2023-12-31 15:00:01

Godt nyttår, og takk for at du følger oss!\n\nI 2023 skal Høyre fortsette å prioritere folks privatøkonomi, sørge for at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.\n\nBli gjerne med på laget https://hoyre.no/bli-med/bli-medlem/ 💙

Høyre
2023-12-27 17:00:00

Hvem kan relatere? 😆

Høyre
2023-12-25 13:00:00

Det finnes ingen øvre aldersgrense på leker 💙

Høyre
2023-12-24 17:00:00

Gledelig jul 🎄❤️

Høyre
2023-12-24 08:00:00

Riktig god jul til store og små 💙

Høyre
2023-12-22 14:00:01

Bli med på å utvikle fremtidens politikk! 💙\n\nHøyres programarbeid for stortingsperioden 2025 til 2029 er i gang, og vi trenger din hjelp! Vi skal utfordre oss til å tenke nytt, komme med nye ideer og bedre løsninger for å møte utfordringene vi står overfor fremover. De utfordringene løser vi best sammen!\n\nSend oss dine innspill på https://forslag.hoyre.no/

Høyre
2023-12-21 16:45:00

Hvem utsetter alltid julegavehandelen til siste liten? 😆🎁

Høyre
2023-12-21 15:08:01

Mens SV og Rødt rygger inn i fremtiden, vil Høyre ha mer vei for pengene.\n\nEtableringen av Nye Veier har gitt mer vei for pengene, og gjort Statens Vegvesen mer effektivt. Det viser en rapport bestilt fra Samferdselsdepartementet. Rapporten bekrefter at Nye Veier bidrar til mer effektivitet, sparte midler for skattebetalerne og styrket trafikksikkerhet. Men fest setebeltet: SV og Rødt vil skrote Nye Veier. Regjeringen freder fortsatt ikke selskapet. \n \nNye Veier, som ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2016, ga oss to miljøer som konkurrerer om å bygge vei raskest og billigst mulig. Rapporten kaller kostnadsreduksjonene “bemerkelsesverdige”. Kostnadene er redusert såpass...

Høyre
2023-12-21 11:49:00

Kompetanseutvikling er nøkkelen til et sterkere næringsliv!\n\nVekst i næringslivet er avgjørende for å opprettholde velferden i Norge. Dette må vi klare samtidig som skatteinntektene fra olje- og gassnæringen går ned, og vi omstiller oss raskt til nye næringer. Sammen med behovet for mer arbeidskraft, er dette sentrale utfordringer som programarbeidet for Høyres stortingsprogram 2025-2029 skal løse. \n \n– Det må bli enklere å skape nye jobber og større verdier de neste årene, sier Henrik Asheim.\n\nHøyres programarbeid er i gang og vi hører gjerne fra deg! Les mer i det første diskusjonsnotatet om arbeidskraft og kompetanse fra Høyres programkomité, og del...

Høyre
2023-12-20 17:05:03

Regjeringen skal neste år bruke store penger på å øke uføretrygden og arbeidsavklaringspenger, samtidig som de kutter i flere tiltak som skulle få uføre av ytelser og over i jobb. DET er å kødde med arbeidslinja!\n\nVi i Høyre vil at uføre som jobber skal få beholde mer av egen inntekt. Vi tror at de som kan bidra ønsker å bidra, og vi tror flere uføre vil jobbe mer om de sitter igjen med mer. Vi prioritere også flere tiltaksplasser og plasser for varig tilrettelagt arbeidsplasser – fordi vi mener at arbeid er både fellesskap og trygghet, og vi må gjøre...

Høyre
2023-12-20 14:22:00

Nå kommer flyktningene igjen til Europa \n \nIkke siden 2016 har flere søkt asyl i Europa. Norge må være forberedt på å håndtere en ny massiv flyktningbølge. \n \nDen sikkerhetspolitiske situasjonen flere steder i verden, klimaendringer, mangel på fremtidstro i eget hjemland og ønsket om en bedre fremtid gjør at veldig mange igjen er på flukt. Ifølge EUs asylbyrå, søkte nesten én million mennesker asyl i Europa i 2022. Dette er en økning på 50 prosent fra året før, og det høyeste antallet vi har sett siden 2016. \n \nI vårt eget nærområde har Russlands angrepskrig mot Ukraina ført millioner...

Høyre
2023-12-19 15:37:15

Det er foreldre som skal velge hvilken barnehage barna skal gå i, ikke politikerne!\n \nI 2003 skjedde det som er grunnlaget for den norske barnehagemodellen slik vi kjenner den i dag. Et tverrpolitisk storting var enige om at det på kort tid skulle bygges 30.000 nye barnehageplasser. For å få det til skulle man legge til rette for privat utbygging. Kommunene hadde ikke mulighet til å klare dette alene.\n \nDet ble også vedtatt en makspris for barnehage og et likebehandlingsprinsipp, slik at offentlige og private barnehager skulle motta like tilskudd til drift. Dette stimulerte til privat utbygging og det ble...

Høyre
2023-12-19 15:07:49

Ærlig talt! Regjeringens motstand mot private tilbydere av barnevernstjenester får alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge i hele landet. En av konsekvensene av regjeringens politikk er at ungdom blir akuttplassert på en sofa på pauserommet til barnevernsvakta. Ikke bare blir tilbudet dårligere - dyrt er det også. Så langt er det brukt 290 millioner kroner på å kvitte seg med kommersielle aktører. Regjeringens politikk virker ikke og barn og unge lider under dette!

Høyre
2023-12-19 13:42:44

Næringsminister Jan Christian Vestre står for en vinglete og næringsfiendtlig skattepolitikk! Den ene dagen åpner han for å se på formuesskatten, og noen dagen senere mener han at den skal bestå. Det skaper full forvirring og uforutsigbarhet for næringslivet.\n\n– Det bedriftene melder er at de trenger stabilitet og forutsigbarhet. Ingen kan huske en regjering som har påført bedriftene så dramatiske endringer i rammevilkårene over natta, sier Høyres næringspolitiske talsperson, Linda Hofstad Helleland.\n\nLes mer her:

Høyre
2023-12-19 11:15:07

Høyres programarbeid er i gang og vi trenger dine innspill! 😊\n \nFor å sikre en bærekraftig fremtid må vi prioritere hardere og være mer innovative. Kostnadene og inntektene i velferdsstaten henger ikke sammen. Offentlige utgifter utgjør nå over 62% av BNP, langt over sammenlignbare land. Vi må handle raskt for å sikre en bærekraftig fremtid. \n \n– Samtidig som flere kommer til å trenge omsorgstjenester fra velferdsstaten, blir vi færre som er i jobb og færre som bidrar med inntekter til velferdsstaten. Da trenger vi å tenke nytt, sier Høyres nestleder Henrik Asheim. \n \nHøyres programarbeid skal finne ut hvilke...

Høyre
2023-12-18 17:40:00

Tagg noen som er klar for juleferie ☃️🎅

Høyre
2023-12-18 11:53:54

Bli med på å utvikle fremtidens politikk! 💙\n\nHøyres programarbeid for stortingsperioden 2025 til 2029 er i gang, og vi trenger din hjelp! Vi skal utfordre oss til å tenke nytt, komme med nye ideer og bedre løsninger for å møte utfordringene vi står overfor fremover. De utfordringene løser vi best sammen!\n\nSend oss dine innspill på https://forslag.hoyre.no/ og se diskusjonsnotatet i kommentarfeltet👇

Høyre
2023-12-15 12:55:25

Høyre i regjering etablerte Nye Veier. Det har vært en kjempesuksess!\n \nEtableringen av Nye Veier har gitt mer vei for pengene, og har gjort Statens Vegvesen mer effektivt. Dette har igjen ført til bedre måloppnåelse av andre mål og gitt en reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken, samt en enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet. Likevel vil Støre-regjeringen, SV og Rødt legge det ned. \n \n– Det er ikke til å tro. Å legge ned Nye Veier vil sende en milliardregning til fellesskapet som vil gå ut over skole, eldreomsorg og samferdselsutbyggingen i hele landet, sier...

Høyre
2023-12-15 10:27:57

Er det lov å håpe på at 2024 blir et godt år for norsk næringsliv, eller blir det litt som å tro på julenissen?\n\nNæringslivet har ikke akkurat hatt det enkelt under den nåværende regjeringen. Økt formuesskatt, økt utbytteskatt og en økt arbeidsgiveravgift som straffer bedrifter med behov for høykompetanse og norsk lokalt eierskap. Lyset i tunnelen er ikke lett å oppdage når deres foretrukne samarbeidspartner SV har lagt frem tidenes mest næringsfiendtlige budsjett.\n\nI tillegg har vi en næringsminister som taler med to tunger. Jan Christian Vestre uttrykker i det ene øyeblikket at han er tilbøyelig for å se på endringer...

Laster...
Laster...