Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Høyre
2019-11-19 13:12:02

Homoterapi er et overgrep mot mennesker i en sårbar situasjon, og det handler ofte om unge mennesker i en vanskelig situasjon. Ingen skal oppleve å ikke bli akseptert for den de er. Les mer her: http://bit.ly/homoterapi

Høyre
2019-11-19 10:57:53

Barn i barneskolealder bør ikke ha smarttelefon, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Er du enig med ham?

Høyre
2019-11-18 16:45:16

Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående er nå bestemt. Disse skal inn i skolen fra skolestart neste høst! Hva blir nytt? Det finner du ut her:

Høyre
2019-11-18 15:05:49

Gode nyheter for deg som er på boligjakt!

Høyre
2019-11-17 18:45:08

Signalene fra Støre om oljefondet er skremmende. Høyre og Ap har stått sammen om at oljefondet ikke skal være et politisk virkemiddel. Det har skapt forutsigbarhet. Fondet skal investere der vi kan få mest igjen til moderat risiko og innenfor de etiske retningslinjene. Når Støre nå likevel vil definere fondet som et politisk verktøy, åpner han for økt risiko og usikkerhet om fremtidige pensjoner og våre barns sparepenger. Høyre sier nei til å bruke oljefondet som politisk verktøy. Enig?

Høyre
2019-11-17 11:33:36

Fraværsgrensen fungerer! Etter at vi innførte den har fraværet gått kraftig ned, og flere fullfører skolen. Enig i at den fungerer?

Høyre
2019-11-16 10:37:40

Neste uke legger kunnskapsminister Jan Tore Sanner frem nye læreplaner for hele skoleløpet!

Høyre
2019-11-15 16:35:07

"Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene" er fersk spalte i Høyres podcast Stortingsrestauranten. Denne uken er også @kjetilba innom podden. Lytt på episoden her: https://t.co/2Tx3YOd9aU

Høyre
2019-11-15 13:51:39

Vi må få bedre konkurranse i dagligvarebransjen. Dersom store aktører misbruker sin markedsmakt, kan de bruke prisforskjeller til å hindre konkurrenter å etablere seg. Høyre har bedt konkurransetilsynet undersøke om det har foregått skadelig prisdiskriminering. Det er nå kommet frem urovekkende resultater. Norske forbrukere kan potensielt ha tapt milliarder hvert år. Nå fortsetter arbeidet for å sikre reell, fri konkurranse.

Høyre
2019-11-14 15:00:48

Flere av dagens domstoler er fortsatt veldig gammeldagse. Det gir lang saksbehandlingstid og koster unødvendig mye penger. Det gjør vi noe med nå! 💪🏼 Enig i at dette er en nødvendig prioritering?

Høyre
2019-11-13 21:35:25

Etter mange gode innspill har statsbudsjettet for 2020 nå blitt enda bedre! Omprioriteringer har blant annet gitt mer penger til nye politibiler, utstyr på yrkesfag og til å behandle saker raskere i domstolene. Les mer her:

Høyre
2019-11-13 19:30:03

Nå skal kommunene få større ansvar for å fange opp barn som trenger litt ekstra hjelp til å lære seg norsk før skolestart. Bra?

Høyre
2019-11-13 11:51:25

Første skoledag er en av de mest spennende dagene for barna våre. Dessverre opplever altfor mange elever at resten av tiden på skolebenken ikke blir som de så for seg. Nå skal elevene få bedre tilpasset undervisning. Målet er at flere skal fullføre skoleløpet. Da må vi gi flere bedre og tidligere hjelp. https://bit.ly/2NGWxGM

Høyre
2019-11-12 17:19:59

Høyre i regjering har satt som mål at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. ✅ Det vil stilles krav om at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en kalles inn til intervju. ✅ Personer med hull i CV-en kan ansettes dersom de er omtrent like kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren (moderat kvotering). ✅ Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram. ✅ Overgangen fra å være trainee til å få fast stilling blir lettere. (Tiltakene vil innføres ved årsskiftet).

Høyre
2019-11-12 12:32:14

Jobbvekst i hele landet! Det siste året er det skapt 56 000 nye jobber. Det er omtrent like mange arbeidsplasser som det bor folk i hele Ålesund kommune 🤩 Del den gode nyheten 💙

Høyre
2019-11-12 11:24:06

Arbeiderpartiet skrinlegger fritt behandlingsvalg, kutter i private barnehager og sier nei til konkurranseutsettelse av jernbanen. Det betyr mindre valgfrihet for deg og naboen din og dårligere tjenester 👎🏼 Når skal Ap forstå at du kjenner deg og dine behov best selv?

Høyre
2019-11-11 21:06:01

Hva skal vi leve av i fremtiden? Og hvordan skal vi få enda flere i jobb? Vi vil vite hva du mener! Gå inn på www.muligheterforalle.no og send dine innspill!

Høyre
2019-11-11 15:17:11

Det er ingenting Arbeiderpartiet er bedre på enn å bruke dine penger. Nå vil de øke skatter og avgifter med 9,7 milliarder. Det er helt feil! Høyre vil at du skal beholde mer av dine egne penger. Enig? Les mer her: https://bit.ly/2X24c5u

Høyre
2019-11-11 12:53:27

VI TRENGER DINE INNSPILL! Vil du være med å påvirke Norges fremtid? Gi dine innspill til oss! Hva skal vi leve av? Hvordan skaper vi muligheter for alle - også i framtiden?

Høyre
2019-11-10 14:01:33

Følg med på Erna Solbergs tale til Høyres sentralstyre her. Hun peker på utfordringene i norsk skolepolitikk, og kommer med konkrete politiske løsninger.

Laster...
Laster...