Beta
KrF Kristelig Folkeparti
2019-08-22 13:36:36

➡️ Norge må ta sin del av ansvaret for flyktningene som reddes opp i Middelhavet! 💪

Rødt
2019-08-22 13:33:07

– Frp har ikke bare brukt regjeringsdeltakelsen på bompengerekorder, men også på å øke ulikheten ytterligere, skriver Bjørnar Moxnes.

Inga Marte
2019-08-22 13:29:00

@MathildeTG @elisolvang Og ingen av dem vil hjelpe på hovedproblemet: mangel på forutsigbarhet, forsterkning av ulikhet. Er en grunn til at vår modell får så stor støtte fra så mange hold - som @udfoslo @elevorgoslo @SLforbund og tom. fra den rektoren som taper mest per nå med ny modell.

Venstre
2019-08-22 13:18:32

RT @faktisk_no: I en radioreklame påstår Trygve Slagsvold Vedum i @Senterpartiet at @Trinesg (V) vil «slukke din lokale FM-radio». Det stemmer ikke. https://t.co/5XQSMmYNWi

Roy Steffensen
2019-08-22 13:18:19

@voxpopulinor @husfru @MathildeTG @IngaMarte @martahofsoy Jeg skulle absolutt hatt større gjennomslag

Venstre
2019-08-22 13:18:04

RT @PederHauge: "Vi skal ikkje mange år tilbake før Harald Victor Hove (H) brende Nynorsk Ordliste i eit forsøk på å kome seg ut av Bergen og inn på Stortinget." @ErlendHorn skriv om nynorsksatsinga i Bergen. https://t.co/N68WybVtoM

Harald T. Nesvik
2019-08-22 13:15:36

Har i dag hatt en gjesteforelesning for studenter ved NTNU i Ålesund. Interesserte studenter som er næringens fremtid. 🐟🦀🐳 I tilegg har jeg fått møte Artifish, eb imponerende studentbedrift som har vunnet både NM og EM for studentbedrifter. Konseptet deres er et opplæringssystem for rensefisk som trener rensefisk til å lokalisere og spise lakselus. 👏👏

Høyre
2019-08-22 13:12:24

Eldre skal få lov til å bestemme selv om de vil bo på privat eller offentlig sykehjem. Staten skal ta regningen uansett. Dersom Arbeiderpartiet får styre, er det lommebokas tykkelse som avgjør. Det skaper et klasseskille. Enig?

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-08-22 13:11:58

Aleris-saken er ikke en enkeltsak, men et utslag av et system der privat profitt på skattefinansierte velferdstjenester hentes ut gjennom å kutte i ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette går i neste omgang ut over kvaliteten på tilbudet for brukerne av tjenestene. Dette er en av de prinsipielt viktigste arbeidsrettssakene vi har hatt på lenge og dommen er veldig urovekkende. Den viser at dagens lov er for lett å utnytte til å bruke folk som løsarbeidere i stedet for å sikre dem fast jobb. De ansatte har vist stort mot ved å ta denne saken til retten, og har avdekket hvordan...

M Tybring-Gjedde
2019-08-22 12:58:59

@elisolvang @IngaMarte Oslo har 24 offentlige videregående skoler. Mange mange av dem er veldig gode, og mange elever kommer inn på skolen og studieprogrammet de ønsker. Noen skoler har større utfordringer - derfor foreslår Høyre tre konkrete endringer i finansieringssystemet for å støtte skolene.

Roy Steffensen
2019-08-22 12:55:38

@voxpopulinor @husfru @MathildeTG @IngaMarte @martahofsoy Mine første ord fra Stortingets talerstol. Jeg søker makt fordi jeg ønsker å overføre mer makt til hvert enkelt menneske :-) https://t.co/fwYRXzUV4N

Roy Steffensen
2019-08-22 12:43:50

RT @kimrudpetersen: 1487 følgere passert! Kan vi håpe på 1500 i løpet av det neste døgnet da? Utrolig glad for hver og en som følger! Lik…

M Tybring-Gjedde
2019-08-22 12:19:06

@kravmental @IngaMarte Nei? Enig i at barn med foreldre med lav utdanning i snitt får lavere karakterer. Men uenig i at innsats ikke teller. Snarere tvert i mot. Når man har høye ambisjoner for hver enkelt elev og gir god oppfølging, klarer skolen å utjevne sosiale forskjeller.

Inga Marte
2019-08-22 12:11:02

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf 8.Sentrale rammer og mulighet for lokal tilpasning: Norske regioner er ulike, både med tanke på geografi, befolkningssammensetning, bosettingsmønster og næringsstruktur. Derfor viktig at statlige føringer for inntaksordninger i videregående opplæring gir rom for regional tilpasn.

Inga Marte
2019-08-22 12:10:57

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf 7.Ivareta elever med spesielle behov: Inntaksordninger må være innrettet slik at det er mulig å ivareta elever og grupper av elever som har spesielle interesser og behov. Det kan for eksempel dreie seg om språklige minoriteter eller elever med spesielle utfordringer

Inga Marte
2019-08-22 12:10:54

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf https://t.co/1exTOYX3Ph godt offentlig skoletilbud: Inntaksordninger bør ikke bidra til å svekke offentlig videregående skole på bekostning av private tilbud.

Inga Marte
2019-08-22 12:10:52

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf 5.Forutsigbare økonomiske rammer: Regionenes inntaksordninger og finansieringsordninger for videregående skole må bidra til at flest mulig kan fullføre og bestå og i størst mulig grad gi skolene forutsigbare økonomiske rammer.

Inga Marte
2019-08-22 12:10:49

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf 4.Motvirke karakterpress: Inntaksordninger bør motvirke unødig sterkt karakterpress i ungdomsskolen.

Inga Marte
2019-08-22 12:10:46

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf 3.Sosial utjevning og integrering: Inntaksordninger bør bidra til å fremme integrering og sosial utjevning.

Inga Marte
2019-08-22 12:10:44

RT @RektorKorpaas: @MathildeTG @Pirfem @IngaMarte @Osloskolen @utdanningsf 2.Overkommelig reisevei: Inntaksordninger bør gi ungdom som ønsker det, mulighet til å gå på nærskolen slik at de slipper lang reisevei til skolen.

Laster...
Laster...