Beta
Søket ga 24 treff.
Kathy Lie på Tinget
2022-09-22 21:22:42

På vei inn i bystyresalen for å legge frem byrådets budsjett for 2023📈\n \nJeg er utrolig stolt over dette budsjettet! Vi tar store grep for å utjevne forskjeller, særlig blant barn og unge. Vi reduserer utslipp og biltrafikk, og vi fortsetter arbeidet mot profitt i velferden. \n\nNoen viktige gjennomslag er:\n\n🎒Gratis AKS: ALLE barn i HELE byen får gratis deltidsplass på aktivitetsskolen. Vi fullfører dermed den største velferdsreformen siden SV fikk gjennom full barnehagedekning for 20 år siden\n\n🚃 Billigere kollektiv: Enkeltbilletter på buss, trikk og bane blir opp til 40 prosent billigere, samtidig som vi innfører et mer fleksibelt billettsystem så du får mer rabatt jo oftere du reiser.\n\n🤗 Mer sosialhjelp: Vi øker sosialhjelpen med 6,5 prosent og viderefører økningen av barnetillegget for sosialhjelpsmottakere. Disse styrkingene bruker vi 83 mill. ekstra på i 2023.\n\n🍎 Gratis skolemat: Vi innfører gratis skolemat i ungdomsskolen!\n\n🕒 6-timers dag: Vi gjennomfører et prøveprosjekt med 6-timersdag med full lønn i en barnehage i bydel Sagene.\n\n💪 Bedre psykisk helse: Vi innfører et tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp for hele byen.\n\n☀️ Sommerjobb for ungdom: 180 millioner over fire år til varig satsing på sommerjobber for ungdom.\n\n🚲 Mindre bil, mer sykkel og gange: 122 millioner over to år til å redusere biltrafikk. Vi omfordeler gateplass fra bil til fotgjengere, syklister, kollektiv og byliv. 25 km ny sykkelvei bare i 2023.\n\n👶 Profittfritt barnevern: 38 millioner til styrking av det kommunale barnevernet og utfasing av de kommersielle aktørene.\n\n💡 Strømsparing: Satsing på ENØK-tiltak og nye strømsparingsgrep, blant annet i kommunale boliger\n\n⚽️ Inkludering i idretten: 10 millioner årlig til nabolagsklubber for å styrke inkludering av barn og unge i idretten.\n\n🎸 Kultur: 364 millioner i kulturtilskudd til blant annet musikere, kunstnere, kor og korps.\n\n♻️ Karbonfangst: Finansiering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud som etter ferdigstillelse vil redusere Oslos klimagassutslipp med 17%.\n \nOg mye, mye mer! Dette viser at det gir gjennomslag å sitte i byråd. Jeg er utrolig stolt over det vi har fått til de siste syv årene i byråd, og gleder meg til vi vinner valget neste år!❤️💚

Kathy Lie på Tinget
2022-09-16 01:52:34

Så fantastisk bra jobba av SV i Oslo. Nå ble jeg skikkelig glad på vegne av alle barna i Oslo❤️💚. Nå må vi bare fortsette reformen nasjonalt på Stortinget så alle barn i Norge får være med på leken💚❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-09-12 00:34:18

I dag markerer vi at kjærligheten vinner. 🏳️‍🌈\n\nTerroren natt til 25. juni der to ble drept og flere alvorlig skadet gjorde at regnbueparaden mange steder ble avlyst og mange ble redde. Men nå skal vi fylle gatene igjen. Vi deltar i dagens Prideparade og solidaritetsmarkering i Arendal. SV sin fungerende partileder Kirsti Bergstø vil også delta. Paraden går fra Munkhaugen kl 14:00. Alle er hjertelig velkommen\n🫶🏼🌈

Kathy Lie på Tinget
2022-08-29 20:40:18

Et spennende møte og god samtale på fontenehuset i Kongsberg i dag🥰

Kathy Lie på Tinget
2022-08-11 13:40:45

Tiden for utsettelser og løftebrudd må være forbi!!!

Kathy Lie på Tinget
2022-08-01 14:31:01

Gratis SFO er en genial velferdsreform. Vi omfordeler penger fra den økonomiske eliten til barnefamiliene, samtidig som vi inkluderer de som har stått utenfor. SV har kjempet frem at førsteklassingene får 12 timer gratis SFO per uke fra 1. august. Hver familie sparer i gjennomsnitt 20 500 kroner i året. Til sammen nasjonalt sparer foreldre med barn på 1. trinn 111, 9 millioner kroner. Vi gratulerer med gratis SFO!

Kathy Lie på Tinget
2022-06-26 22:32:51

Herlig tur til Ål og en flott dag med ordfører Solveig❤️❤️❤️. Og storartet finale på Operalåven i Hallingdal❤️❤️❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-06-24 22:50:18

Jeg blir så forbanna og inderlig trist😢😢😢😢🤬🤬🤬

Kathy Lie på Tinget
2022-06-14 09:29:31

SV og regjeringspartiene har kommet til enighet om revidert budsjett. Vi har forsterka fordeling, miljø og solidaritet. Noen hovedtrekk:\n\n❤️ Flere skal få bostøtte, sosialhjelpa skal øke og karensåret for arbeidsavklaringspenger fjernes.\n\n💚 Mer til kollektivtrafikk, ingen oljeboring nær eller i iskanten, bedre el-bil ordning og vern av natur.\n\n✊ Utviklingsbudsjettet øker med 2,5 milliarder, med særlig vekt på FN, menneskerettigheter og sivilsamfunn.\n\nDet har tatt tid å snu retninga, men etter tre uker med forhandlinger er vi der. Bli med på laget for rettferdighet, miljø og solidaritet du også! 💪https://www.sv.no/bli-medlem/\n\nSV har endret statsbudsjettet og vi har økt budsjettet til Forsvarets musikk med 8...

Kathy Lie på Tinget
2022-06-02 12:35:00

Hurra!🎉 Endelig skal strømordningen i Norge bli mer rettferdig og forutsigbar! Med et statlig strømselskap kan vi få lavere strømpriser for vanlige folk.

Kathy Lie på Tinget
2022-06-02 10:32:18

Alle har rett til en god og trygg bolig. Da må vi gjøre noe med boligpolitikken. Det ordner seg ikke av seg selv.

Kathy Lie på Tinget
2022-06-01 11:00:51

I dag er det 1. juni, som betyr at pride-måneden er i gang!🌈 I mange land er homofili kriminalisert. Vi står i solidaritet med alle som kjemper for retten til å elske den de vil og være den de er. Happy pride month❤️🧡💛💚💙💜

Kathy Lie på Tinget
2022-05-25 01:55:31

Endelig skjer det. Noe jeg har kjempet for lenge og som mange SVere rundt i kommunestyrene har sloss for å få til lokalt. Nå skal det ikke lenger være lov for kommunene å regne barnetrygden som inntekt ved beregning av sosialhjelp💚❤️. Og det gjelder i hele landet💪💪💪

Kathy Lie på Tinget
2022-04-28 15:43:23

Viktige gjennomslag for familier og barn som har flyktet fra Ukraina! Vi ruster asylmottakene bedre for å ta imot barna. Vi styrker bemanningen i krisesentrene så sikkerhetsnettet til kvinner på flukt er bedre. Og vi styrker fritidstilbudet så flyktningene får bedre mulighet til et godt hverdagsliv i Norge.

Kathy Lie på Tinget
2022-04-21 13:44:58

Vi har ingen natur å miste. Vi har ingen myr å tape. SV vil hegne om folks rett til å ferdes i en strandsone uten privatiserende bygging. Vi vil hegne om de nasjonale reguleringene som beskytter natur, strandsoner og kulturminner.

Kathy Lie på Tinget
2022-04-16 10:11:45

Hurra! I dag kom et utrolig viktig SV-gjennomslag i statsråd: Fra september blir det ikke lenger lov å trekke barnetrygd fra sosialhjelp. Dette var en av sakene SV forhandlet fram i budsjettavtalen med regjeringen. \n\nDet kommer til å hjelpe titusenvis av fattige familier landet over. SV jobber videre for å bedre barnefamiliers økonomi: Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i et av verdens rikeste land! ❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-03-11 10:22:05

Besøk på Stortinget av medlemmer av det Danske parlamentet sosial og helseutvalg. Og en hyggelig prat med min danske SF kollega Trine Torp. Vi sammenlignet dansk og norsk barnevern, og fant ut at vi har de samme utfordringene og de samme diskusjonene om offentlig, ideelt eller kommersielt💚❤️

Kathy Lie på Tinget
2022-03-08 16:24:00

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen.\nEtter flere år med pandemi, og store utfordringer å ta fatt på, står vi nå overfor en ny situasjon i verden.\nEn verden hvor internasjonal kvinnesolidaritet trengs mer enn noen gang. Ukrainske kvinner og barn har siden krigens utbrudd strømmet over grensen til nabolandene.\nFamilier splittes, ingen vet når eller om de vil ses igjen.\nÅ være på flukt er noe av det verste et menneske kan oppleve. Og vi glemmer ikke at det også er mange andre som er på flukt nå. Som sitter i teltleire i Hellas og som flykter fra sult og krig mange steder i verden. Derfor vil vi på 8. mars markere solidaritet med kvinner på flukt og solidaritet med kvinner i krig.

Laster...
Laster...