Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Mens vi lader opp til nyttårsaften vil vi gjerne minne om at fyrverkeri kan oppleves skremmende eller føre til uro for ville dyr, husdyr og mennesker – spesielt for folk som har opplevd krig tett på kroppen. Det rapporteres hvert år også om mange uhell ved bruk av fyrverkeri. \n\nHusk på sikkerheten, vis hensyn og ha en fin nyttårsaften 💚

Postet:
2023-12-28 10:00:02

Delt innhold:
Mens vi lader opp til nyttårsaften vil vi gjerne minne om at fyrverkeri kan oppleves skremmende eller føre til uro for ville dyr, husdyr og mennesker – spesielt for folk som har opplevd krig tett på kroppen. Det rapporteres hvert år også om mange uhell ved bruk av fyrverkeri. \n\nHusk på sikkerheten, vis hensyn og ha en fin nyttårsaften 💚