Beta
Søket ga 515 treff.
Kirsti Leirtrø
2023-11-30 09:29:31

Nils Kristen og jeg har skrevet et leserinnlegg om Høyres alternative statsbudsjett, og hva det ville betydd for distriktet. Et alternativ vi kan være glad for at ikke blir en realitet.

Kirsti Leirtrø
2023-11-28 15:19:44

Fosenkonferansen 2023. Fosenmøtet 2023 – en møtearena for å treffe bedriftsledere og politikere i Fosenregionen. Godt program om utfordringer og muligheter for regionen. Glad jeg tok turen.

Kirsti Leirtrø
2023-11-07 18:49:44

Min første åpne høring i kontrollkomiteen handlet om habilitet. Gode svar på spørsmål og gode spørsmål vil jeg si. Vi skal jo gjenreise tilliten til oss politikere.

Kirsti Leirtrø
2023-10-30 20:57:57

Det blir mye nytt lesestoff og mye å sette seg inn i. Interessant og tankevekkende.

Kirsti Leirtrø
2023-10-26 09:49:31

Nytt saksfelt, nytt kontor. Det gamle kontoret er ryddet og det jeg tar med meg er pakket ned. Første fysiske møte er med Riksrevisjonen. Mye å sette seg inn i, men jeg gleder meg.

Kirsti Leirtrø
2023-10-23 12:31:31

Solide norske entreprenører 👌😍\n\n

Kirsti Leirtrø
2023-10-20 09:28:01

Året er 2023\nSå enig med damene her. Vi er halvparten av befolkningen, så visst søren er vi både god nok og viktige 💪\n\n

Kirsti Leirtrø
2023-10-14 11:42:36

Godt å treffe igjen partifeller i Trøndelag. Politisk debatt og konstituering av fylkestingsgruppa. Per Olav takker alle for innsatsen til alle i valgkampen, hver kaffekoker, husbesøkdeltaker og hele partiapparatet vårt som virkelig har vært i farten seint og tidlig 🌹

Kirsti Leirtrø
2023-10-13 14:38:56

Gode diskusjoner med Troms arbeiderparti om samferdselsutfordringene i fylket og hvilke prioriteringer de mener vi må gjøre for å bygge landet 🌹Nyttig og viktig.

Kirsti Leirtrø
2023-10-11 19:25:22

Debatt om statsbudsjettet hos Norges Lastebileierforbund i ettermiddag. Ikke unaturlig at det ble diskutert behovet for flere og bedre døgnhvileplssser, trafikksikkerhet, modulvogntog og drift og vedlikehold av både riksveier og fylkesveier. Gode innspill fra NLF.

Kirsti Leirtrø
2023-10-11 13:17:52

Det er grusomme bilder og uakseptable handlinger vi ser fra Midt-Østen. Jonas redegjør for Stortinget om situasjonen og regjeringas handlinger og holdninger. Det kan være over 500 nordmenn i området, hvorav 100 i Palestina.\nVi må også i eget land gjøre det vi kan for at folk skal føle trygghet og tilhørighet. Vi har stor medfølelse med sivilbefolkningen som rammes så hardt av terror og krig. Absolutt ingen ting forsvarer drap på spebarn, unge, eldre og andre sivile.

Kirsti Leirtrø
2023-10-10 18:16:19

Sist fredag var jeg observatør på samling for Jernbaneforum Midt-Norge. Her fikk vi orientering fra jernbanedirektoratet om deres forslag til prioriteringer til Nasjonal Transportplan, status i arbeidet med å få Dovrebanen igang igjen. Status på arbeidet med elektrifisering til Storlien. Situasjonen på Rørosbanen og ikke minst resultatet av utredningen på energibærer på de tre gjenstående dieselstrekningene, samt utredningen om Nord-Norgebanen. Takk til leder Karin Bjørkhaug for å presse på i viktige saker for å gjøre jernbanen mer tilgjengelig for både folk og gods.

Kirsti Leirtrø
2023-10-04 18:29:37

En knakende god Jonas beskriver virkeligheten for Erna. Den viktigste ressursen Norge har er mennesker. Derfor må vi i krisetider øke oljepengebruken for å ta vare på de. Samtidig har eksportnæringene økt og 510000 flere står i jobb. Dette klarer vi uten å redusere skattene til de som har mest. Som jo er Høyres svar på alt.

Kirsti Leirtrø
2023-10-02 13:28:33

Så er Norges 168 storting lovlig konstituert og underretning om dette sendes kongen.

Kirsti Leirtrø
2023-09-29 16:53:55

Dette er veldig etterlengta. Alt for mange har gått alt for lenge med store smerter uten å fått den hjelpa de trenger. Kunnskap om sykdommen kan og skal hjelpe de som har den. 👏👏

Kirsti Leirtrø
2023-09-22 21:50:27

Største parti og den største og beste fylkestingsgruppa. 🌹

Kirsti Leirtrø
2023-09-08 23:36:03

Jonas 🌹

Kirsti Leirtrø
2023-09-07 11:11:37

Startet gårdagen i Tydal sammen med Emilie K. Græsli. Hun er både kommunestyrekandidat og fylkestingskandidat. Hennes engasjement står det virkelig respekt av 🌹 Tydal er mitt barndoms ferieparadis, på hytta til pappa, så det er spesielt trivelig å dra dit. Arbeiderpartiet har gode listekandidater her og har brukt mye tid på programmet de går til valg på. Det å utvikle en distriktskommune har de klare og konkrete tiltak for. Heia dere 👏👏

Kirsti Leirtrø
2023-09-07 00:00:36

🌹👏👏

Kirsti Leirtrø
2023-09-04 20:21:27

I dag skal jeg være litt privat, og det handler om eldreomsorg og om moren min som bor i Trondheim. Når hun fylte 80 år så tok kommunen kontakt og kom på hjemmebesøk. De ville ha en ksrtleggingssamtale og fortelle henne litt om hvilke tilbud de hadde, og hva det var hun kunne få bruk for etter hvert. Alt fra trygghetsalarm, hjemmesykepleie til botilbud.\nNå i etterkant har hun fått bli med på et pilotprosjekt gjennom bla NTNU og helse. Her blir helsesituasjonen testet og hun får bla et treningsopplegg. Er ikke dette bra eldreomsorg så vet ikke jeg. Vi vil...

Laster...
Laster...