Beta
Søket ga 503 treff.
Anniken Hauglie
2020-02-02 22:47:59

Nav og Abelia signerer intensjonsavtale om å få flere i jobb. Dette er bra og viktig!😀💪 #Inkluderingsdugnaden

Anniken Hauglie
2020-01-25 01:35:07

I dag takket jeg av etter fire år i regjering. Det har vært fire spennende, begivenhetsrike, krevende og morsomme år. Jeg har fått reise landet rundt og besøkt folk, bedrifter, ansatte, ledere, frivillige organisasjoner, Nav-kontorer, tillitsvalgte, brukere, deltatt på tilsyn og mye, mye mer i hele vårt langstrakte, vakre land. For en skaperkraft vi har! Tusen, tusen takk til alle dere som har tatt meg i mot og delt av deres erfaring. Jeg har lært utrolig mye av disse møtene!🥰 Mer enn 50 saker er lagt frem for stortinget, og mye er oppnådd; ledigheten er lav verktøykassa til Nav er...

Anniken Hauglie
2020-01-23 16:21:20

Arbeidslivet omstilles og det skapes jobber i stort monn! Sysselsettingen øker og det skjer landet rundt. Dette et viktig for den enkeltes økonomi og velferd, for levedyktige lokalsamfunn, men også for velferdsstatens bærekraft. 😀💪👏

Anniken Hauglie
2020-01-22 08:21:27

Det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold. Nå endrer vi varslingsreglene. Blant endringene er at flere nå skal omfattes av varslingsbestemmelsene, ny definisjon av kritikkverdige forhold, bestemmelse om framgangsmåte ved varsling og tidsbestemt undersøkelsesplikt for arbeidsgiver etter varsling. Vi har i all hovedsak et godt og trygt arbeidsliv i Norge, men det kan bli enda bedre.

Anniken Hauglie
2020-01-15 17:24:06

Når ble et ærlig stykke arbeid ikke bra nok? Jobber vi alle er avhengig av at blir gjort, som hjelper oss i hverdagen, som bidrar til arbeidsplasser i lokalsamfunnet og skatteinntekter til fellesskapet. Stå på Lise! Det er flott at du har fått en jobb du trives i!

Anniken Hauglie
2020-01-13 20:30:16

Da vi satt ned granskningsutvalget i november, ba vi det også om å vurdere situasjonen før 2012. Om vi må tilbake før 2012, vi vi vurdere tiltak også her. Fra vi avdekket saken, har vi vært opptatt av at staten skal gjøre opp for seg og at vi skal til bunns i hvordan dette kunne pågå så lenge uten at det ble oppdaget. Oppryddingen er godt i gang. Saker behandles på nytt, penger tilbakebetales forløpende. Utvalgets mandat er bredt, og alle aktørers innsats skal vurderes, herunder mitt eget departement, nav, trygderetten og opp mot domstolene. Før jul fikk vi vedtatt...

Anniken Hauglie
2020-01-13 17:06:43

Om du er interessert i politikk, er kanskje denne noe for deg?

Anniken Hauglie
2020-01-11 11:28:29

Minst 415 barn og unge sendes ut av landet mot sin vilje. Det er uakseptabelt. Retten til å ta egne valg er grunnleggende i Norge. Kampen mot negativ sosial kontroll er en av vår tids viktigste frihetskamper. Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å hjelpe og støtte barn og ungdom. Det handler om kompetanse, foreldreveiledning, endringer i regelverk. Kommunene må følge med og følge opp ungdom i faresonen.

Anniken Hauglie
2020-01-06 19:22:47

Hjelpetelefonene har merket stor pågang pga økt oppmerksomhet om selvmord etter Ari Behns død. Det er veldig bra at flere tar kontakt, men organisasjonene trenger økt kapasitet. Det er viktig at flere kan få hjelp og veiledning. Helseministeren sørger nå for 10 mill ekstra slik at organisasjonene får hjulpet enda flere av de som tar kontakt.

Anniken Hauglie
2020-01-04 16:04:20

Ville Ole Erik Almlid blitt NHO-sjef uten Cerebral Parese, spør DN i dag. Ikke vet jeg - den var i alle fall ingen hindring!💪Takk for et åpenhjertig intervju med interessante perspektiv, og lykke til med den viktige jobben. Vi trenger enda flere livskraftige bedrifter landet rundt som bidrar til arbeidsplasser, inntekter og levedyktige lokalsamfunn!👍

Anniken Hauglie
2020-01-03 11:31:20

Flere må få mulighet til å bli inkludert i arbeidslivet. Regjeringen har lansert #Inkluderingsdugnaden med en rekke tiltak og virkemidler for å legge til rette for det. Her kan du lese mer om arbeidet så langt.

Anniken Hauglie
2019-12-30 12:59:33

Dette var et interresant innlegg, og viser at Babcock har levert noe annet enn det de fleste kanskje har fått inntrykk av. Og det er bra, først og fremst av hensyn til pasientsikkerheten i nord. Mitt ønske for 2020 er en litt mer nyansert, reflektert debatt, og litt mindre «jaging i flokk», som kommentatoren selv beskriver.

Anniken Hauglie
2019-12-27 21:09:42

Vi trenger alle et menneske som er der for oss. Røde Kors besøksvenner gjør en uvurderlig innsats for andre!💙💓🥰

Anniken Hauglie
2019-12-25 21:42:30

Dette var triste nyheter! Livet er skjørt. Motgang kan gjøre sterk, men ikke alltid. Tre barn har i kveld mistet sin pappa, familien en bror, sønn, svoger. Vi har mistet en kunstner. Alle varme tanker, omtanke og kjærlighet til familien!💓#TristSomF.Trenger du hjelp? Mental helses hjelpetlf: 116 123

Anniken Hauglie
2019-12-22 22:53:25

Takk for at jeg fikk være grytevakt. Det er virkelig håp i ei gryte!🥰💙

Anniken Hauglie
2019-12-19 12:50:19

EØS-regelverket er blitt praktisert feil for noen trygdeytelser. Lurer du på hva som gjøres for å rydde opp i saken? Her er en liten oppsummering.

Anniken Hauglie
2019-12-17 14:02:18

Ryddejobben fortsetter. Saker behandles på nytt, penger tilbakebetales fortløpende og rettshjelpsordningen er på plass. Nå etablerer vi en egen klagenemnd.

Anniken Hauglie
2019-12-16 00:02:30

Fremover må vi organisere tjenestene annerledes for å møte folks behov der folk er. Les mer på Ernas blogg.

Anniken Hauglie
2019-12-15 22:40:17

I flg en undersøkelse laget av TV2 ønsker to av tre nordmenn å begrense trygdeeksport. Det er interessant å se. Regjeringen har fått gjennom innstramminger i eksport de siste årene, og vil fortsette arbeidet fremover. I lys av trygdeskandalen er det over år begått feil vi nå rydder opp i, og hvor staten skal gjøre opp for seg. Det skulle jo også bare mangle! Men selv om internasjonale avtaler legger flere begrensninger, mener jeg likevel at dette arbeidet er viktig.

Anniken Hauglie
2019-12-15 13:40:22

Metoo-kampanjen har vært viktig fordi den har vist hvor omfattende problemet med seksuell trakassering er, også i Norge og i norsk arbeidsliv. Den har synliggjort tabuer og bidratt til å fjerne skam. Men jobben er ikke gjort en gang for alle, men krever kontinuerlig innsats. Ingen skal måtte finne seg i uønsket seksuell oppmerksomhet, klåing eller overgrep.

Laster...
Laster...