Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Ryddejobben fortsetter. Saker behandles på nytt, penger tilbakebetales fortløpende og rettshjelpsordningen er på plass. Nå etablerer vi en egen klagenemnd.

Postet:
2019-12-17 14:02:18

Delt innhold:
Oppretter egen klagenemnd etter NAV-skandalen
Regjeringen oppretter en egen klagenemnd som skal behandle klager på erstatningskrav som springer ut av NAV-skandalen.