Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
I dag takket jeg av etter fire år i regjering. Det har vært fire spennende, begivenhetsrike, krevende og morsomme år. Jeg har fått reise landet rundt og besøkt folk, bedrifter, ansatte, ledere, frivillige organisasjoner, Nav-kontorer, tillitsvalgte, brukere, deltatt på tilsyn og mye, mye mer i hele vårt langstrakte, vakre land. For en skaperkraft vi har! Tusen, tusen takk til alle dere som har tatt meg i mot og delt av deres erfaring. Jeg har lært utrolig mye av disse møtene!🥰 Mer enn 50 saker er lagt frem for stortinget, og mye er oppnådd; ledigheten er lav verktøykassa til Nav er blitt større og bedre, ungdom følges tettere opp, velferdsordninger er modernisert, tiltak for et mer seriøst arbeidsliv er på plass og pensjonsreformen nærmer seg sluttført, for å nevne noen av sakene. Den såkalte Nav-skandalen har utvilsomt vært krevende på alle måter. Oppryddingen er godt i gang, og jeg er trygg på at arbeidet vil bli fulgt opp videre av min etterfølger Torbjørn Røe Isaksen. Det kom mange nye statsråder i dag. Jeg husker følelsen av ærefrykt da jeg sto på Slottsplassen i desember 2015.. Jeg vil ønske dem lykke til med oppdraget de har fått. Det påhviler dem et stort ansvar, men jeg er helt trygg på at de vil forvalte dette ansvaret til det beste for oss alle. Det er flinke folk alle sammen! Mitt håp er politikere på tvers av partigrenser kan jobbe sammen for å finne gode løsninger for landet. Kompromiss et bra! I en urolig verden trenger vi flere som jobber sammen og færre som bare roper og dyrker spill og spetakkel. Ja, det er vemodig å forlate gode kollegaer og mennesker jeg har blitt glad i i løpet av disse årene. Men det har vært et stort privilegium. Takk til Erna som har gitt meg dette ansvaret. Takk til medarbeidere jeg har hatt gleden av å jobbe med. 25.01.2010 gikk jeg inn i byrådet i Oslo. Ti år senere går jeg altså ut av regjering. Nå skal jeg se etter nye utfordringer utenfor politikken. Takk for meg!

Postet:
2020-01-25 01:35:07

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Hauglie