Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold. Nå endrer vi varslingsreglene. Blant endringene er at flere nå skal omfattes av varslingsbestemmelsene, ny definisjon av kritikkverdige forhold, bestemmelse om framgangsmåte ved varsling og tidsbestemt undersøkelsesplikt for arbeidsgiver etter varsling. Vi har i all hovedsak et godt og trygt arbeidsliv i Norge, men det kan bli enda bedre.

Postet:
2020-01-22 08:21:27

Delt innhold:
Hauglie foreslår nye varslingsregler
Endringer i arbeidsmiljøloven skal bedre rutinene rundt varsling om kritikkverdige forhold, håper arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).