Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Da vi satt ned granskningsutvalget i november, ba vi det også om å vurdere situasjonen før 2012. Om vi må tilbake før 2012, vi vi vurdere tiltak også her. Fra vi avdekket saken, har vi vært opptatt av at staten skal gjøre opp for seg og at vi skal til bunns i hvordan dette kunne pågå så lenge uten at det ble oppdaget. Oppryddingen er godt i gang. Saker behandles på nytt, penger tilbakebetales forløpende. Utvalgets mandat er bredt, og alle aktørers innsats skal vurderes, herunder mitt eget departement, nav, trygderetten og opp mot domstolene. Før jul fikk vi vedtatt en lov som gir utvalget tilgang til all informasjon det trenger, også taushetsbelagt. Nav ble styrket med 40 mill kr for å saksbehandle på nytt, Trygderetten med 5 mill kr. En egen rettshjelpsordning uten behovsprøving er også på plass.

Postet:
2020-01-13 20:30:16

Delt innhold:
Elden slår NAV-alarm: Alle trygdesaker fra 1994 må granskes
Advokatselskapet Elden har gjort en vurdering av NAV-saken. Konklusjonen er rammende: Helt siden 1994 har trygdede i Norge kunne ta med trygd til EU-land.