Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Hjelpetelefonene har merket stor pågang pga økt oppmerksomhet om selvmord etter Ari Behns død. Det er veldig bra at flere tar kontakt, men organisasjonene trenger økt kapasitet. Det er viktig at flere kan få hjelp og veiledning. Helseministeren sørger nå for 10 mill ekstra slik at organisasjonene får hjulpet enda flere av de som tar kontakt.

Postet:
2020-01-06 19:22:47

Delt innhold:
10 millioner ekstra til hjelpetelefonene
Helseminister Bent Høie (H) omdisponerer ti millioner til Mental Helses og Kirkens SOS’ hjelpetelefoner. Pågangen har vært enorm etter at Ari Behn tok sitt eget liv.