Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Minst 415 barn og unge sendes ut av landet mot sin vilje. Det er uakseptabelt. Retten til å ta egne valg er grunnleggende i Norge. Kampen mot negativ sosial kontroll er en av vår tids viktigste frihetskamper. Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å hjelpe og støtte barn og ungdom. Det handler om kompetanse, foreldreveiledning, endringer i regelverk. Kommunene må følge med og følge opp ungdom i faresonen.

Postet:
2020-01-11 11:28:29

Delt innhold:
Ny rapport: Minst 415 norske barn og unge sendt til utlandet mot sin vilje
Over 400 barn og unge bosatt i Norge ble mellom 2016 og 2018 etterlatt i utlandet mot sin vilje, anslår ny rapport. Frykten for barnevernet er den viktigste enkeltårsaken.