Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Andreas Langerud Nesheim er i dag oppnevnt som ny dispasjør og avga sin forsikring etter reglene i sjøloven og domstolloven til statssekretær Hans-Petter Aasen.\n\nLes mer om den nye dispasjøren på https://t.co/OC1bTC110I https://t.co/TAkeDdbvk9

Postet:
2023-12-20 14:15:25