Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
I dag tok statssekretær John-Erik Vika mot ei rapport på vegne av departementet med resultata frå Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.\n\nResultata frå undersøkinga skal blant anna brukes til ny, betre og meir informert politikk på kriminalitetsfeltet.

Postet:
2023-11-29 15:34:28

Delt innhold:
Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald, seksuell vald, hatkriminalitet og hatefulle ytringar enn heterofile nordmenn. Det viser Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.