Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Svensk likestillingsminister i Norge for å lære om vold i nære relasjoner 🇸🇪🇳🇴\n\nI går fikk statssekretær Sigve Bolstad besøk av den svenske likestillingsministeren Paulina Brandberg. \n\n– Jeg har hatt et nyttig møte med den svenske likestillingsministeren om vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og et likestillingsproblem. Temaet berører oss alle, og potensialet for et styrket nordisk samarbeid på dette området er stort, sier Bolstad (Sp). \n\nRegjeringen skal i løpet kort tid legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. \n\nLes mer 👇\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svensk-likestillingsminister-i-norge-for-a-lare-om-vold-i-nare-relasjoner/id3016272/

Postet:
2023-11-29 09:14:20

Delt innhold:
Svensk likestillingsminister i Norge for å lære om vold i nære relasjoner 🇸🇪🇳🇴\n\nI går fikk statssekretær Sigve Bolstad besøk av den svenske likestillingsministeren Paulina Brandberg. \n\n– Jeg har hatt et nyttig møte med den svenske likestillingsministeren om vold i nære relasjoner. Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet og et likestillingsproblem. Temaet berører oss alle, og potensialet for et styrket nordisk samarbeid på dette området er stort, sier Bolstad (Sp). \n\nRegjeringen skal i løpet kort tid legge frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. \n\nLes mer 👇\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svensk-likestillingsminister-i-norge-for-a-lare-om-vold-i-nare-relasjoner/id3016272/