Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) inviterer til pressekonferanse tysdag 24. oktober om situasjonen med fordrivne frå Ukraina, mottak og busetjing.\n\nDirektørane i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Frode Forfang og Libe Rieber-Mohn, vil også vere til stades.\n\nFoto: UDI

Postet:
2023-10-24 12:00:27

Delt innhold:
Pressekonferanse om fordrivne frå Ukraina