Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Justisministeren og forsvarsministeren setter i verk umiddelbare tiltak etter at det er kjent at NSM har inngått en ulovlig låneavtale. \n\nNSM må samtidig få ro til å fortsette det solide og viktige arbeidet de gjør i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.\n\nhttps://t.co/Z9MsKDklc2

Postet:
2023-12-08 14:26:35