Beta
Søket ga 13 treff.
Jenny Klinge
2023-12-19 14:16:46

Så glad er Arbeiderpartiets helsefraksjon og helseministeren Kjerkol 🌹når årets helsedebatt er over🙏 \n- Helsepersonellkommisjon \n- Allmennlegeutvalget\n- Sykehusutvalget\n- Kvinnehelseutvalget\n- Opptrappingsplan -Psykisk helse\n- Folkehelsemelding\n- Fellesskap og mestring, bo trygt hjemme \n- En motstandsdyktig helseberedskap \n- Abortutvalget\n❗️I 2024 kommer Nasjonal helse og samhandlingsplan, Forebygging og behandlingsreform, Tannhelseutvalget osv osv - så 2024 blir nok like arbeidsomt som inneværende år.\n✅Å få være en del av Stortingets helse - og omsorgskomite er interessant og lærerikt. Nå er juleferien like om døra, jeg ser frem til litt roligere dager. Så til deg som skal jobbe i høytiden, takk for den viktige jobben du gjør❤️\n#vårfelleshelsetjeneste

Jenny Klinge
2023-07-27 10:16:21

Det er dette årets valg handler om.\n#vårfelleshelsetjeneste

– Det er flott å se hvordan fagfolka samarbeider på tvers av avdelinger på sykehuset for å gi rask og god helsehjelp ❤\n \nDa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fulgte vakta på ortopedisk klinikk på Akershus universitetssykehus HF hun blant annet være med ortoped Maja Elstad som håndterte et håndleddsbrudd og ble med ortopedisk primærvakt Christian Støttrup på en travel runde på akutten. \n \n– Det er viktig for meg å komme tett på fagfolka, og både se og snakke med dem om hvordan arbeidshverdagen deres er. Det var imponerende å se hvordan alle hadde sin tydelige rolle, det fikk...

🧡 Vi trenger flere menn i helse- og omsorgstjenesten! Menn i helse er et viktig tiltak for å rekruttere flere helsefagarbeidere. Regjeringen styrker derfor bevilgningen i 2023. Takk til Menn i Helse og Jessheim videregående skole for invitasjonen, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter besøket forrige uke. \n\n#vårfelleshelsetjeneste

Takk til alle som jobber i julen ❤ \n \n#vårfelleshelsetjeneste

❤ På Akershus universitetssykehus HF ser dei gode resultat i sitt prehabiliteringsarbeid for kreftpasientar. \n\nPrehabilitering er fysisk og psykisk førebuing til behandling som skal bli gjennomført. Det handlar om å vere i så god fysisk form som mogleg; om å fylle på med riktig ernæring, sove og kvile nok. \n\nForsking viser at tilpassa fysisk aktivitet reduserer biverknader, gir betre behandlings-resultat, færre seinskadar, reduserer risiko for følgesjukdommar og tilbakefall. Sjukehuset samarbeider med Nesodden kommune om å tilby pasientane prehabilitering før behandling. \n\nPå Ahus har dei et rom dei kallar Pusterom som er etablert i samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og stiftelsen Aktiv...

– I eit stramt budsjett er det viktig å framleis prioritere sjukehusa, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.\n\n🏥 Regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner\n\n– Det er viktig for oss at sjukehusa får rom til å prioritere oppgåver som ikkje gir inntekter gjennom innsatsstyrt finansiering. Vi ønsker at det skal vere enkelt for sjukehusa og fagfolka å prioritere rett. Denne endringa kan også gjere det enklare å prioritere opp psykisk helse i forhold til somatikken, seier Ingvild Kjerkol.\n\n👉https://www.regjeringen.no/id2930540/\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse #psykiskhelse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:12:13

Løfter det psykiske helse- og rusfeltet: regjeringa løyver 300 millionar kroner til forsterka innsats på områda. https://t.co/hxuJkrkuiu\n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #psykiskhelse #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:07:30

Digitale løysingar skal styrke #vårfelleshelsetjeneste: regjeringa foreslår å løyve 328,6 millionar kroner til arbeidet med digital samhandling, helsedata og felles språk. https://t.co/1eiOXjktAv \n\n#statsbudsjettet2023 #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:06:15

Meir til sjukehusa og døgnbehandling i psykisk helsevern: regjeringa foreslår å auke driftsløyva til sjukehusa med til saman 2,7 milliardar kroner. https://t.co/V7cCdQPwuo \n\n#statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

Helse- og omsorgsdep
2022-10-06 10:02:24

Historisk satsing på fastlegeordninga: regjeringa foreslår å styrke fastlegeordninga med 690 millionar kroner i 2023, med ein heilårsverknad på 920 millionar. https://t.co/g5Rt8i7Mqk #statsbudsjettet2023 #vårfelleshelsetjeneste #helse

– Pårørenderollen er en døgnbemannet jobb. For noen betyr det søvnløse netter og dyp fortvilelse. For andre er det å bli kastet inn i pårørenderollen noe som gir stor mening. Noe som skaper en ny nærhet og relasjon til en partner, foreldre, barn eller venn. \n\n– For de aller fleste pårørende vil begge disse ytterpunktene speile hverdagen. \n\n– Vi skal sikre nødvendig støtte og avlastning. Alle pårørende trenger at det er noen som er der for dem. Det er mitt mål at vi klarer det. Både som regjering og gjennom vår felles, offentlige helsetjeneste, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol...

Helse- og omsorgsdep
2022-09-20 10:21:41

Sist veke var Ingvild Kjerkol i Israel og Palestina der ho deltok på WHO Euros regionalmøte i Tel Aviv. Noreg hadde saman med WHO Euro tatt initiativ til ein spesialsesjon om å styrke tilgangen til nye innovative legemiddel. https://t.co/Ip3ikEipJ6\n#vårfelleshelsetjeneste https://t.co/83SWuEFbs7

Laster...
Laster...